رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ارومیه

هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه می باشد .اینجانب خود از دانشجویان علوم سیاسی واحد ارومیه می باشم .این محلی است برای پرداختن به اندیشه های مطرح سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی وعلمی و … در جوامع اسلامی بخصوص در ایران عزیزمان می باشد، که صد البته من مدعی حق انحصاری در ابراز این نقطه نظرات نبوده و نیستم، و به آرای اساتید فن و دانشجویان هم رشته ای خودم و بازدید کنندگان محترم (در صورت رعایت اصل احترام متقابل) ارج نهاده و برای آن احترام قائل هستم،

توماس مور و مدینه ى فاضله
نویسنده : حبیب - ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۱
 

 توماس مور و مدینه ى فاضله

خلاصه ی اندیشه هاى توماس مور آن بود که جامعه را نمى توان از طریق وضع قوانین خوب اصلاح نمود زیرا باوجود قوانین خوب باز مشکلات و معضلات باقى خواهدبود. پس قبل از آنکه به تدوبن قوانین خوب براى اصلاح جامعه پرداخته شود باید علل وقوع مسائلى را بررسى نمود که مثلاً چرا دزدى مى شود؟ وى براى تبیین ایده اش کتابى بنام "مدینه فاضله " [1] نوشت و در آن در دو بخش جداگانه ابتدا وضع جامعه ى انگلیس را بررسى نمود و سپس در بخش دوم با داستان پردازى خصوصیات یک جامعه ى آرمانى را به تصویرکشاند، بدین نحوکه یک تفر انگلیسى برکشتى سوار ودر دریا گم مى شود. وى جزیره اى مى رسد که در آن جزیره تمام امور بروفق مراد است و افراد احساس خوشبختى مى نمایند زیرا به نظر وی در آن جزیره آرمانى، آنها شش ساعت در روزگار مى کنند و تولیدات آنها انبار و افراد طبق نیأز خود از آن کالاها استفاده مى نمایند. قانون اساسى جزیره، مالکیت خصوصى را لغو و تملک آنها را در دست دولت قرارداده بود. مقامات دولتى هم توسط مردم انتخاب مى شوند. بدین نحوکه هر سى خانواده، یک  نفر را به عنوان نماینده و بنام "فیلارک" [2] ریش سفید انتخاب مى نمود. سپس هر ده فیلارک یا ربش سفید ازبین خود یکى را انتخاب می کردند و این  روند ادامه داشت تا سرانجام چهار نفر انتخاب مى شدند. مردم آن جامعه یکى از چهار نفر را به عنوان پادشاه انتخاب مى کردند و وى هم به صورت مادام العمر تا وقتى از قانون تخلف    نمى نمود  در مقام پادشاهى مى ماند. این جزیره داراى مجلس مشورتى بود که درآن فیلا رکها قوانین را تنظیم می نمودند. توماس مور دین جزیره را مذهب عقلى از نوع دائیسم [3]  معرفى مى نماید؛ زیرا از دیدگاه توماس مور دو مذهب قابل تصور است :

نخست: مذهب تئیزم [4] دوم، مذهب دائیسم[5]  ، براى توضیح این دو تصور از مذهب باید دانست که طبق رهیافت کلاسیکى تمام ادیان مبتنى بر وحى اند. بدین معنی که براى شناسایى خداوند تنها طریق ممکن را وحى مى دانستند، لکن پس از آن عده ا ى معتقد گردیدندکه مى توان خداوند را از طریق عقل  هم شناسایى نمود. لذا مسئله ى عقل و عقل گرایى [6]  بتد ریج وارد گردید.

در اتوپیا خانواده هاى پراولاد، طبق قانون جزیره، بچه هاى خود را به خانواده هاى بى اولاد مى دادند تا صحیح تربیت گردند. همچنین پول دردست مردم وجود نداشت بلکه پول  در دست دولت متمرکز بود تا در روابط بین الملل از آنها استفاده نمایند. به طور خلاصه ،تجوبز توماس مور[7]   براى اصلاح دردهاى جامعه از تنظیم قاتون خوب نشأت نمى گرفت بلکه علل دردها را جستجو مى کرد. به نظر وى تمام نابسامانى هاى اجتماعى معلول مالکیت خصوصى بود که باعث مى گردید عدم تعادل در جامعه بوجودآید. پس ابجاد برابرى و عدالت درجامعه معلول از بین بردن و یا حتى المقدورکوچک نمودن مالکیت خصوصى است. اشاعه ى چنین ایده هایى باعث مى گردید تا برخى جنبشها، درپی اجرای آن ایده ها حرکت نمایند، مانند جنبش دهقانى در آلمان.[1] -Utopia

[2] -Phylarque

[3] -Deism

[4] -Theism

[5] - Deism

[6] -Rationalism

[7] - براى مطالعه بیشتر به یوتوپیا (آرمانشهر) توماس مور؟ ترجمه ى داریوش آشورى و نادرافشاری، نشر خرارزمى، تهران، 1361 مراجعه نمایید.