رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ارومیه

هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه می باشد .اینجانب خود از دانشجویان علوم سیاسی واحد ارومیه می باشم .این محلی است برای پرداختن به اندیشه های مطرح سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی وعلمی و … در جوامع اسلامی بخصوص در ایران عزیزمان می باشد، که صد البته من مدعی حق انحصاری در ابراز این نقطه نظرات نبوده و نیستم، و به آرای اساتید فن و دانشجویان هم رشته ای خودم و بازدید کنندگان محترم (در صورت رعایت اصل احترام متقابل) ارج نهاده و برای آن احترام قائل هستم،

پرسشهای متداول- دانشگاه پیام نور
نویسنده : حبیب - ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢
 

با نظر به اینکه سئوالاتی در رابطه با تحصیل  در دانشگاه پیام نور و چگونگی امتحانات و نمرات برا ی دانشجویان مطرح است.

سئوالاتی چون غیبت در امتحانات -مشروطی در دانشگاه پیام نور و حذف اضطراری و...............

       ادامه مطلب ...................................... 

 

 

پرسش1:

 
 
 

حداکثر سنوات مجاز تحصیلی چقدر می باشد؟

پاسخ:

 حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای برادرانی که کارت پایان خدمت دارند و نیز خواهران 10 سال می باشد.

 حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای برادرانی که جهت خدمت نظام وظیفه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند 6 سال می باشد.

 حداکثر سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویان اتباع خارجی 5 سال می باشد.

  * تبصره: در دانشگاه پیام نور مانند سایر دانشگاهها، دانشجویان می توانند با تلاش و کوشش تحصیلات خود را در مدت 4 سال و یا حتی زودتر به اتمام برسانند.

 
 
 

پرسش2:

 
 
 

حداکثر مرخصی مجاز در دانشگاه پیام نور چقدر می باشد؟

پاسخ:

حداکثر مرخصی مجاز برای برادرانی که کارت پایان خدمت دارند و نیز خواهران 3 سال (6 نیمسال تحصیلی) می باشد.

حداکثر مرخصی مجاز برای برادرانی که متقاضی معافیت تحصیلی هستند و نیز اتباع خارجی یک سال (2 نیمسال تحصیلی) می باشد.  

 
 
 
 

پرسش3:

 
 
 

ملاک انتخاب واحد براساس معدل کدام نیمسال تحصیلی می باشد؟

پاسخ:

دانشجو در هر نیمسال (به جز نیمسال اول)  بایستی تعداد واحدها را براساس معدل نیمسال قبل و با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید. 

 
 
 
 

پرسش4:

 
 
 

حداقل واحد انتخابی در هر نیمسال تحصیلی چند واحد می باشد؟

پاسخ:

حداقل واحد انتخابی برای برادران دارای کارت پایان خدمت و نیز خواهران 5 واحد و برای مشمولین و اتباع خارجی 12واحد می باشد.

 
 
 
 

پرسش 5:

 
 
 

آدرس سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور چیست؟

پاسخ:

 سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه به شرح ذیل می باشد. به دانشجویان عزیز توصیه می شود آخرین اخبار و اطلاعیه ها را در طول تحصیلات از این سایتها دریافت نمایند.

 

سایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور      

www.pnu.ac.ir

 

 

سیستم جامع دانشگاهی گلستان

http://reg.pnu.ac.ir

 
 
 
 

پرسش6:

 
 
 

چگونه می توانیم از آخرین تغییرات سرفصل دروس و منابع درسی رشته خود آگاه شویم ؟

پاسخ:

از دانشجویان عزیز تقاضا می شود در شروع هر سال تحصیلی با مراجعه به سایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از تغییرات احتمالی سرفصل دروس و منابع درسی رشته خود اطلاع حاصل نمایند.

 
 
 

پرسش7:

 
 
 

آیا حضور در کلاسهای دانشگاه پیام نور اجباری است؟

پاسخ:

حضور در کلاسهای درسی دانشگاه پیام نور (بجز دروس دارای واحد عملی و آ زمایشگاهها) اجباری نیست. اما در صورتی که دانشجو در کلاسها و آزمون میان ترم شرکت نداشته باشد، نمره میان ترم (6 نمره) به وی تعلق نگرفته و امتحان پایان نیمسال وی از 20 تصحیح خواهد شد.

 
 
 
 

پرسش8:

 
 
 

آیا دانشجویانی که در کلاس شرکت نکرده اند ملزم به پرداخت شهریه می باشند؟

پاسخ:

دانشجویی که انتخاب واحد نموده است اعم از این که در کلاسها و امتحانات شرکت داشته یا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشد.

 
 
 

پرسش9:

 
 
 

دانشجویان متقاضی معادل سازی تا چه زمانی فرصت دارند تقاضای ارسال ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه نمایند؟

پاسخ:

 دانشجویانی که متقاضی معادل سازی دروس از دانشگاه قبلی خود هستند بایستی حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی تقاضای ارسال ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه نمایند.

 
 
 
 

پرسش10:

 
 
 

آیا دروس دانشپذیری قابل معادلسازی می باشد؟

پاسخ:

دروس دانشپذیری دانشجویان دوره های فراگیر تحت هیچ شرایطی قابل معادلسازی از دانشگاه قبلی نمی باشد و دانشجو ملزم به گذراندن دروس مردودی دوره دانشپذیری در طول دوران تحصیل می باشد.

 
 
 
 

پرسش11:

 
 
 

آیا دروس مقطع کاردانی دانشجویانی که در کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند قابل معادلسازی می باشد؟

پاسخ:

دروس مقطع کاردانی آن دسته از دانشجویانی که در کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند قابل معادلسازی نمی باشد و دانشجو ملزم به گذراندن کلیه دروس بر اساس برنامه ترمی رشته مربوطه می باشد. ضمناَ در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته با رشته تحصیلی کاردانی وی مرتبط نباشد، دانشجو (به تشخیص گروه آموزشی مربوط) ملزم به گذراندن تعدادی درس جبرانی خواهد بود.

 
 
 

پرسش12:

 
 
 

آیا در دانشگاه پیام نور اخراجی به دلیل مشروطی داریم؟

پاسخ:

در دانشگاه پیام نور دانشجو به دلیل مشروطی اخراج نمی شود ولی کسب معدلهای پایین در طول تحصیل منجر به اُفت معدل کل و در نتیجه عدم دریافت مدرک تحصیلی خواهد شد. لذا به دانشجویان عزیز توصیه می شود به این مهم توجه کافی داشته باشند.

 
 
 
 

پرسش 13

 
 
 

زمان درخواست مرخصی تحصیلی در هر نیمسال چیست؟

پاسخ:

زمان درخواست مرخصی تحصیلی از شروع انتخاب واحد تا پایان مهلت حذف و اضافه هر نیمسال تحصیلی می باشد . بدیهی است پس از پایان مهلت حذف و اضافه دانشجو ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشد و تحت هیچ شرایطی دروس دانشجویان به منظور برگشت شهریه متغیر حتی با دلائل موجه قابل حذف نیست .

 
 
 
 

پرسش14

 
 
 

دانشجویانی که قادر به شرکت در امتحانات پایان نیمسال نیستند چگونه عمل نمایند ؟

پاسخ:

دانشجویانی که قادر به حضور در یک و یا حتی در کل امتحانات پایان نیمسال نیستند چنانچه امکان حذف اضطراری در سیستم گلستان ( معمولا 20-10 روز قبل از شروع امتحانات ) باشد بایستی از طریق سیستم گلستان نسبت به حذف اضطراری دروس خود اقدام نمایند . البته به منظور مساعدت به دانشجویان ، چنانچه دانشجویی به هر دلیل موفق به حذف اضطراری درس یا دروس خود نشده و در امتحان آن درس شرکت نکند ، دانشگاه غیبت وی را موجه تلقی نموده و نیازی به مراجعه دانشجو و ارائه مدرک به دانشگاه نمی باشد . بدیهی است در هر صورت دانشجو شهریه دروس مذکور قابل ذخیره نمی باشد.