رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ارومیه

هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه می باشد .اینجانب خود از دانشجویان علوم سیاسی واحد ارومیه می باشم .این محلی است برای پرداختن به اندیشه های مطرح سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی وعلمی و … در جوامع اسلامی بخصوص در ایران عزیزمان می باشد، که صد البته من مدعی حق انحصاری در ابراز این نقطه نظرات نبوده و نیستم، و به آرای اساتید فن و دانشجویان هم رشته ای خودم و بازدید کنندگان محترم (در صورت رعایت اصل احترام متقابل) ارج نهاده و برای آن احترام قائل هستم،

دانشگاه پیام نور و نحوه انتخاب واحد و معدل و امتحانات و حذف اضافه و.....
نویسنده : حبیب - ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
 

شیوه های مختلف پذیرش دانشجو

 داوطلبان متقاضی تحصیل در دانشگاه پیام نور میتوانند از سه طریق زیر پس از احراز شرایط به تحصیل ادامه دهند
الف- از طریق آزمون سراسری
ب- از طریق دوره های فراگیر
ج- از طریق آموزشهای آزاد(30واحدی بدون مدرک مصوب دانشگاهی)

       ادامه مطلب ...................................... 

شیوه های مختلف پذیرش دانشجو

 داوطلبان متقاضی تحصیل در دانشگاه پیام نور میتوانند از سه طریق زیر پس از احراز شرایط به تحصیل ادامه دهند
الف- از طریق آزمون سراسری
ب- از طریق دوره های فراگیر
ج- از طریق آموزشهای آزاد(30واحدی بدون مدرک مصوب دانشگاهی)

آزمون سراسری

در حال حاضر دانشگاه پیام نور دردو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری که همه ساله توسط سازمان سنجش وآموزش کشور برگزار می شود اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. کلیه متقاضیان تحصیل در این دانشگاه علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط اختصاصی پیام نور نیز باشند،داوطلبان در هنگام ثبت نام و تکمیل فرم تعیین رشته باید یکایک شرایط مندرج در دفترچه های شماره یک و دو را مدنظر قرار بدهند

دوره های فراگیر

یکی از راههای پذیرش دانشجو و جذب دانشجو دراین دانشگاه،دوره های فراگیر است.دراین دوره ها داوطلب پس از ثبت نام و اخذ دفترچه راهنما و شرکت در چند درس عمومی و اختصاصی متناسب با رشته ومقطع تحصیلی و پس ازاحراز شرایط به دانشجوی رسمی تبدیل وضعیت می دهد.این دوره اختصاصاً دوره دانشپذیری نامیده می شود.داوطلب شرکت کننده در این دوره ها باید حائز کلیه شرایط اعلام شده در دفترچه های فوق باشند.دوره های دانشپذیری دارای شرایط و ضوابط خاص خود می باشد و دانشپذیران نمی توانند از خدمات آموزشی مندرج در آیین نامه های آموزشی مانند دانشجویان رسمی مثل اعطای معافیت تحصیلی بهره مند شوند.ولی پس از تبدیل از دانشپذیر به دانشجو میتوانند از خدمات آموزشی فوق همانند دانشجویان رسمی بهره مند شوند بعنوان مثال از معافیت تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل استفاده کنند.در حال حاضر این دوره در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش دانشجو دارد

آموزشهای آزاد

این دوره براساس آیین نامه دوره های آموزش عالی آزاد مصوب 7/8/1378 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اقدام به پذیرش داوطلب می نماید که در قالب دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت اجرا می شود و بالاتر از سطح متوسطه است و به دانش آموختگان این دوره ها گواهی تعداد واحد گذرانده بدون عناوین رسمی دانشگاهی مانند کاردانی،کارشناسی و یا معادل آن اعطا می شود.در واقع هدف از اجرای این دوره ها بازآموزی و آموزش تکمیلی و کمک به کارکنان دولت و آموزش تخصصی متناسب با بازارکار است.در این راستا دانشگاه از گروههای مختلف آموزشی خواسته است که واحدهای متناسب با اهداف فوق را در هر رشته برای اجرا به مدیریت خدمات آموزشی اعلام نماید .

شرایط ورود به دانشگاه

پذیرفته شدگان آزمون سراسری و دوره های فراگیر برای ثبت نام در دانشگاه مطابق ماده یک آیین نامه آموزشی و تبصره های ذیل آن باید دارای شرایط زیر باشند
الف- از نظر مقررات و قوانین جاری کشور مجاز به ادامه تحصیل باشد(منع تحصیلی نداشته باشد)
ب- دارای دیپلم متوسطه نظام قدیم ویا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید ویا مدرک کاردانی مورد تائید وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم وتحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد
پ- از طریق آزمون سراسری ویا فراگیر پذیرفته شده باشند
ت- دانش آموخته دانشگاهها ویا مؤسسات آموزش عالی داخل وخارج از کشور که مورد تائید مراجع فوق باشد .
ث- مدارک تحصیلی خارج از کشور ویا گواهینامه های حوزوی که برابری آن به تائید مراجع فوق باشد
ج- دانشجویان فعلی دانشگاهها(اعم ازدولتی وغیردولتی)بدون انصراف می توانند در دوره های مذکور(آزمون سراسری ویا دوره های فراگیر)شرکت نمایند
چ- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند درصورت انصراف از رشته قبلی نمی توانند در رشته جدید ثبت نام نمایند

شرایط ثبت نام

الف- پذیرفته شده ازطریق آزمون سراسری ویا دوره های فراگیر موظف است درمهلت های مقرر تعیین شده توسط دانشگاه برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید
ب- دانشجو موظف است در زمان مقرر نسبت به پرداخت شهریه تعیین شده اقدام نماید در غیراینصورت ثبت نام ایشان قابل پذیرش نیست
پ- عدم مراجعه برای ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود
ت- اگر دانشجویی بعد از زمان ثبت نام مراجعه نماید مسئول مرکز با بررسی علت تأخیر و تشخیص موجود بودن آن می تواند در قالب مهلت ثبت نام با تأخیر حداکثر تا یکماه بعد از ثبت نام تا 12واحد درسی مجوز انتخاب واحد صادر نماید
ث- ثبت نام وانتخاب واحد صرفا ً در قالب تقویم دانشگاهی اعلام شده مجازاست و هرگونه ثبت نام خارج از تقویم دانشگاهی غیرقانونی و خلاف مقررات آموزشی است

مدارکی که باید در زمان ثبت نام از دانشجو اخذ و کنترل شود

الف- مراکز موظف هستند صرفا ً از کسانی که براساس لیست سازمان سنجش(آزمون سراسری ویا فراگیر)و از طریق سازمان مرکزی ارسال می شود از داوطلب ثبت نام بعمل آورند
ب- اصل کارت شناسایی ملی و شناسنامه و یک برگ تصویر از کلیه صفحات،پس از رویت توسط مسئول ثبت نام و برابر با اصل شدن به دانشجو عودت داده شود
پ- 6قطعه عکس تمام رخ تهیه شده در همان سال با ثبت مشخصات در پشت آن
ت- اصل کارنامه سازمان سنجش برای پذیرفته شدگان دوره های فراگیر
ث- کلیه مشخصات و نمرات دانشجو در کارنامه دوره دانشپذیری و میانگین ثبت شده در آن باید با اصل دیپلم متوسطه قدیم یا پیش دانشگاهی جدید ویا مدارک بالاترکه با آن در فراگیر شرکت نموده،دقیقا ً کنترل و درصورت وجود هرگونه مغایرت با سازمان مرکزی مکاتبه شود
ج- اخذ اصل دیپلم متوسطه و یا گواهی پیش دانشگاهی نظام جدید و رویت آن توسط مسئول ثبت نام و کنترل تاریخ فراغت از تحصیل و مطابقت آن با تاریخ اعلام شده توسط سازمان سنجش الزامی است. سپس با تهیه تصویر و برابر نمودن آن با اصل،به دانشجو عودت داده شود
چ- مسئول ثبت نام لازم است پس ازتهیه تصویر و برابر نمودن آن با اصل،مشخصات خود را درهمان تصویر ثبت و سپس امضاء نماید
ح- اخذ اصل و یا گواهی دوره کاردانی پیوسته رسمی و کنترل تاریخ فراغت از تحصیل و سایر مشخصات آن الزامی است. پس از تهیه تصویر برابر با اصل،عودت آن به دانشجو بلامانع است
خ- اخذ تائیدیه تحصیلی تا زمان شروع امتحانات اولین نیمسال تحصیلی الزامی است، پس از اخذ تائیدیه، کلیه مندرجات باید با تصویر برابر با اصل شده گواهی تحصیلی دانشجو مطابقت داده شود، درصورت وجود هرگونه مغایرت بلافاصله نسبت به اصلاح آن اقدام شود
درصورت عدم ارائه تائیدیه تا زمان مقرر از ادامه تحصیل جلوگیری شود
د- اخذ مدرک مشخص کننده نظام وظیفه برای آقایان الزامی است و کسانی که مایل به استفاده از معافیت تحصیلی هستند مطابق دستورالعمل از حوزه نظام وظیفه درخواست معافیت شود
ذ- دانشجویانی که دارای غیبت نظام وظیفه هستند مجاز به ثبت نام نمی باشند
ر- ثبت نام مشروط مطلقا ًممنوع است و تحت هیچ عنوانی بجز مواردی که در دستورالعمل اعلام شده نباید انجام شود
ز- تکمیل فرم مشخصات و فرم تعهد رعایت ضوابط دانشگاه
س- مدارک دوره های معادل و یا مشابه آن و نیز مدارک داخلی مؤسسات برای ادامه تحصیل قابل پذیش نیست
ش- مراکز باید دارای بایگانی موقت باشند و کلیه پرونده های دانشجویان تا زمانیکه پرونده آنها کاملا ً تکمیل نشده باشد، و حداکثر تا شروع امتحانات اولین نیمسال تحصیلی درهمان بایگانی نگهداری شود و پس از تکمیل به بایگانی اصلی تحویل شود
مسئول ثبت نام هررشته وظیفه دارد کلیه مدارک اعلام شده در دستورالعمل را تا زمان شروع امتحانات از دانشجو اخذ و پس از کنترل آن و اطمینان از صحت آنها به بایگانی اصلی تحویل نماید. مسئولیت هرگونه مشکلات بعدی بعهده کارشناس است
ص- مطابقت اصل کارت شرکت در آزمون برای دانشجویان آزمون سراسری با مدارک ارائه شده دانشجو الزامی است، درصورت عدم ارسال کارت لازم است سریعا ًمکاتبه شود تا مشمول مرور زمان نشود
ض- فرم مخصوص استفاده از سهمیه های مختلف مانند ایثارگران،رتبه اول و یا غیره، لازم است درمدت تعیین شده و حداکثر تا شروع دومین نیمسال تحصیلی اخذ و در پرونده دانشجو ضبط شود
ط- کارکنان دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب مرکز محل کار خود بعنوان محل تحصیل نیستند درصورت پذیرفته شدن قبولی آنان لغو می شود

تحصیل همزمان

الف- بر اساس ماده 5 از بخش دوم آئین نامه آموزشی، دانشجومجاز است با رعایت ضوابط پذیرش دانشجو در یک زمان در دو رشته تحصیلی در دانشگاه و یا علاوه بر آن در یکی دیگر از دانشگاهها نیز تحصیل نماید، ولی در حال حاضر بعلت مخالفت سازمان سنجش آموزش کشور امکان ادامه تحصیل در دو رشته تحصیلی که از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد مقدور نیست. با این حال دانشجو می تواند علاوه بر یک رشته تحصیلی از طریق آزمون سراسری در یک رشته دیگر نیز از طریق فراگیر ادامه تحصیل دهد .
ب- تحصیل همزمان با انجام خدمت وظیفه عمومی بلامانع است در اینصورت شرایط ادامه تحصیل و مقررات وظیفه عمومی بعهده دانشجو است .
پ- دانشجویی که در دومین رشته تحصیلی در دانشگاه ادامه تحصیل می دهد ملزم است شهریه دوره های فراگیر را پرداخت نماید .
ت- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و مایل به تحصیل در رشته دوم نیز میباشند در اینصورت حداکثر سنوات تحصیلی آنها بر اساس رشته اول که برای آن معافیت صادر شده محاسبه می شود و به محض قطع رابطه تحصیلی بهرعلت در رشته اول، در رشته دوم نیز ادامه تحصیل مقدور نخواهد بود مگر همزمان با خدمت وظیفه عمومی و یا پ از آن .

تحصیل در دوره های آموزش عالی آزاد

الف- متقاضیان شرکت در دوره های فوق حداقل باید مدرک دیپلم نظام قدیم و یا مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی پیوسته داشته باشند .
ب- دارندگان دیپلم نظام جدید(بدون پیش دانشگاهی)می توانند در این دوره ها شرکت کنند ولی گواهینامه پایان دوره به آنها اعطا نمی شود .
پ- حداکثر تعداد واحدهای ارائه شده در یک رشته تا سقف 30واحد می باشد .
ت- سازمان های دولتی متقاضی دوره های فوق باید قبل ازعقد قرارداد با دانشگاه نسبت به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند .
ث- مراکز و واحدها قبل از اجراء دوره های فوق لازم است مشخصات دوره و تعداد افراد شرکت کننده و یا برنامه های پیشنهادی خود را به سازمان مرکزی معاونت دانشجویی اعلام و نسبت به کسب مجوز اقدام نمایند .
ج- تهیه سؤالات، برگزاری امتحانات، تصحیح اوراق،مطابق مقررات و ضوابط آزمونهای رسمی دانشگاه است .
چ- در مواردی داوطلب می تواند متقاضی یک یا چند واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی که مبنی بر تائید آن توسط دانشگاه می شود و دارای کمبود واحد درسی در دوره های رسمی و یا غیررسمی مربوط را دارند، شود در اینصورت واحدهای گذرانده شده قابل تطبیق و معادلسازی در دانشگاه است .
ح- دانشجو می تواند متقاضی گرایش دبیری و یا گرایش دوم که دانشگاه مجری آن است و رشته دانشجو نیز آن گرایش را دارد، باشد در اینصورت گواهی صلاحیت دبیری یا گواهی در گرایش دوم بصورت مستقل به دانشجو داده می شود، نمرات این درسها در میانگین گرایش اول دانشجو قابل احتساب نیست، این واحدها نیز قابل تطبیق و معادلسازی برابر مقررات تطبیق واحد می باشد .
خ- ملاک نمره گذاری بر مبنای صفر تا بیست است .
د- به کسانی که با موفقیت دوره را به پایان می رسانند گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد غیررسمی بدون عناوین دانشگاهی مانند کاردانی،کارشناسی و یا معادل آن اعطا خواهد شد .
ذ- دوره های آموزشی- مهارتی نظیر مکالمه زبان و یا آشنایی با کامپیوتر و غیره نیز در صورت موفقیت در امتحان پایان دوره با ذکر ساعت و نمره امتحانی صادر می شود. ارزشیابی این دوره با تصویب شورای گروه های آموزشی بصورت کتبی یا عملی انجام می شود .
ر- هیچگونه معافیت تحصیلی برای این دوره ها صادر نمی شود، دانشجویان فعلی دانشگاه که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند فقط در قالب سنوات مجاز تحصیلی رشته خود میتوانند متقاضی گرایش دوم باشند .

صدور کارت و شماره دانشجویی

الف- صدور کارت دانشجویی با نصب برنامه افزاری توسط مرکز درغیر اینصورت توسط منطقه انجام می شود .
ب- در مواردی که صدور کارت دارای تغییراتی در سوابق دانشجو است همانند انتقال،تغییر رشته یا اصلاح مشخصات لازم است موارد به اداره پذیرش و ثبت نام ارسال شود .

عدم مراجعه

الف- دانشجو موظف است در مهلت های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید و عدم مراجعه به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد .
ب- لغو عدم مراجعه دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی (عدم مراجعه بدون ثبت نام)برای دانشجویان آزمون سراسری،دومین نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دوره های فراگیر بعهده کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی است .
پ- لغو عدم مراجعه تا یک نیمسال تحصیلی بجز مورد (ب) بعهده مرکز می باشد .
ت- لغو عدم مراجعه تا پنج نیمسال تحصیلی بجر مورد (ب) بعهده منطقه می باشد .
ث- لغو عدم مراجعه دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی تا دو نیمسال قبل از اتمام سنوات مجاز تحصیلی بعهده منطقه است، درصورت عدم مراجعه بیش از دو نیمسال دانشجو اخراج و به نظام وظیفه معرفی می شود .
ج- مجوز بازگشت به تحصیل و لغو عدم مراجعه دانشجویان معرفی شده به نظام وظیفه پس از مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه آنها از طریق کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی با ارائه مدارک قابل بررسی است .
چ- صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراکز و یا مناطق حداکثر تا پایان زمان ثبت نام با تاخیر مطابق تقویم دانشگاهی مقدور است، در صورتیکه بعد از مهلت فوق صادر شود نیمسال مذکور مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نیمسال بعد مقدور خواهد بود .
ح- پس از لغو عدم مراجعه توسط مراکز و یا مناطق لیست اسامی مطابق فرمهای ارسالی به مدیریت خدمات آموزشی ارسال شود .
خ- پرداخت شهریه برای نیمسال های لغو عدم مراجعه شده الزامی است، در اینصورت آن نیمسالها مرخصی تحصیلی ثبت می شود .
د- صدور مجوز و لغو عدم مراجعه بدون احتساب در سنوات بعهده کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی است .
ذ- صدور مجوز بازگشت به تحصیل دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی که بعلت اتمام سنوات مجاز به وظیفه عمومی معرفی شده بعهده کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی است .
ر- ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح خلاف مقررات آموزشی است .

شرایط لغو عدم مراجعه

الف- دانشجو با توجه به تعداد واحدهای باقی مانده امکان تکمیل سقف دوره را داشته باشد برای مثال کسانیکه از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند و ورودی نیمسال اول 78-77 باشند با احتساب پنج نیمسال عدم مراجعه تا پایان نیمسال دوم 84-83 چهارده نیمسال تحصیلی را سپری کرده اند و تنها 6نیمسال تحصیلی باقی مانده دارند، با در نظرگرفتن تعداد واحدهای انتخابی در هر نیمسال بطور معمول یعنی 16واحد امکان انتخاب و گذراندن 96 واحد درسی مقدوراست .
ب- به تعداد واحدهای فوق حداقل 8واحد نیز در نیمسال آخر می توان اضافه نمود .
پ- امکان کسب حداقل میانگین کل برای فراغت از تحصیل با توجه به تعداد واحدهای باقیمانده مقدور باشد. برای مثال اگر دانشجویی از 160واحد درسی محاسبه شده میانگین 20/11 و امتیاز کل 1674 را کسب نموده باشد و تعداد 95واحد گذرانده و 41واحد باقیمانده داشته باشد حداقل نمره دانشجو در هر درس به شرح زیر قابل محاسبه است
امتیازی که باید کسب کند 2412- میانگین کل 12× واحد201- واحد محاسبه شده 160+41 واحد باقیمانده
امتیازی که باید از واحدهای باقیمانده کسب کند 738- 1674- 2412
نمره هر درس باقیمانده 18- 41÷ 738
در واقع دانشجو در هر درس باقیمانده باید نمره 18 کسب نماید .
ت- در مواردی که تعداد نیمسالهای باقیمانده دانشجو در حدی است که علاوه بر واحدهای باقیمانده امکان اخذ واحد جبرانی در قالب سنوات مجاز تحصیلی بدون افزایش سنوات مقدور باشد، محاسبه نمره هر درس به شرح زیر است
امتیازی که باید کسب کند 2652- 12×221 واحد 221- واحد تکراری 20+ 41 واحد باقیمانده +160 واحد محاسبه شده
نمره هر درس 16- واحد باقیمانده و تکراری 61 ÷ 978- 1674- 2652

نظام واحدی

الف- آموزش در دانشگاه به روش حضوری صورت نمی گیرد و لازم است در ابتدای هر سال تحصیلی به نحو مقتضی موضوع به دانشجویان تازه وارد اعلام شود و منتظر تشکیل کلاس به روش نظام سنتی نباشند در واقع آموزش در این دانشگاه بر محوریت کتاب و دانشجو استوار است
ب- دانشجو موظف است تعداد واحدهای انتخابی را مطابق مقررات و برنامه امتحانی اعلام شده در پایان ترم امتحان دهد و عدم شرکت در امتحان به منزله صفر محسوب می شود مگر در مواردی که دانشجو اقدام به ارائه گواهی پزشکی مطابق دستورالعمل ارسالی نماید که با نظر شورای آموزشی مرکز به غیبت موجه تبدیل می گردد
پ- در مورد درس های پروژه و یا مشابه آن مدت اجرا و تحویل گزارش تا دو نیمسال تحصیلی توسط آموزش مرکز تعیین می شود، بعد از انقضای دو نیمسال درصورت عدم ارائه،نمره صفر به آن درس تعلق می گیرد و دانشجو موظف به انتخاب مجدد آن است
ت- نمره پایان ترم هر درس نظری و عملی بر اساس تعداد واحد نظری و عملی تعیین می شود یعنی


تعداد واحد عملی درس× نمره برمبنای20+ تعداد واحد نظری × نمره برمبنای 20


مجموع واحد های عملی و نظری درس


ث- ارزیابی بخش نظری متمرکز و بخش عملی توسط استاد انجام می شود
ج- درسهای عملی و نظری و یا عملی صرف را نمی توان بصورت خودخوان ارائه کرد
چ- کسب نمره قبولی در یک بخش نظری و یا عملی به منزله معافیت از بخش دیگر نیست بعبارت دیگر درسهایی که نمره از میانگین بخش نظری و عملی تعیین می شود، کسب قبولی در یک بخش یا بخش دیگر معنی پیدا نمی کند
ح- حضور در کلاسهای رفع اشکال گروهی الزامی نیست و در درسهای عملی آزمایشگاهی و یا درسهایی که بخشی از آن عملی است، الزامی است و غییبت در بیش از یک چهارم کلاسهای آن به منزله حذف درس می باشد

برنامه درسی و رعایت پیش نیاز درسها

الف- دانشگاه موظف است برنامه های درسی مصوب را اجرا نماید و دانشجو نیز ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه 9ترمه می باشد، به هرعلت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است، دراین مورد لازم است مرکز در ابتدای شروع سال تحصیلی خصوصا ً برای دانشجویان جدید الورود برنامه 9ترمه و پیش نیازهای لازم را ارائه نماید
ب- برای جلوگیری ازهرگونه عدم رعایت پیش نیاز ضمن اعلام تذکرهای لازم درانتهای برگ انتخاب واحد مبنی بر اینکه « درصورت عدم رعایت پیش نیاز، درهر زمان که مشخص شود درس پس نیاز حذف خواهد شد » اطلاعیه و آگاهیهای لازم در تابلو اعلانات و با خط درشت به دانشجو ابلاغ شود
پ- اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد با نظر گروه آموزشی و بخشنامه های اعلام شده می تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد
ت- درصورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست
ث- در درسهای عمومی چنانچه دانشجو از درس پیش نیاز نمره مردودی بگیرد می تواند درس پس نیاز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند، در مواردی که دردرسهای عمومی دانشجو غیبت نماید، می تواند درقالب تبصره ماده 10 عمل نماید
ج- در مواردی که دانشجو درس تطبیقی پس نیاز داشته باشد که هنوز پیش نیاز را نگذرانده است عدم رعایت پیش نیاز بلامانع است
چ- رعایت نظم واحدی رشته ها ضروری است و انتخاب واحد باید مطابق سرفصل و نیز برنامه 9ترمه انجام شود و اگر دانشجویی در یک درس مردود شود ملزم به تکرار آن درس و اخذ نمره قبولی است و نمی تواند بدون گذراندن آن درس دانش آموخته شود
ح- درصورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد می تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با اینحال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین کل محاسبه می شود
خ- در آخرین نیمسال تحصیلی چنانچه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو در حدی است که میانگین کل او اجازه انتخاب تا 24 واحد درسی را می دهد و یا تعداد واحد کمتر دارد و میانگین کل وی اجازه انتخاب همه واحدها را می دهد از رعایت پیش نیاز معاف است
د- در هرصورت رعایت پیش نیاز درسها بجز موارد تبصره ماده 10 و ترم آخر ضروری است

تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی

الف- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند بجز آخرین نیمسال تحصیلی، موظف به انتخاب حداقل 5 واحد درسی و حداکثر16 واحد درسی طبق برنامه اعلام شده با رعایت پیش نیاز هستند
ب- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، موظف به انتخاب حداقل 12 واحد درسی هستند، بجز در آخرین نیمسال تحصیلی و یا مواردی که بخاطر رعایت پیش نیاز مجبور به انتخاب تعداد واحد کمتر هستند
پ- در صورتیکه میانگین نیمسال تحصیلی دانشجویی کمتر از 12 باشد ملزم به انتخاب 12 واحد درسی می باشد
ت- عدم رعایت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهای برگ واحد دانشجو می گردد و آموزش مرکز موظف به اجرای آن می باشد
ث- در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی، چه درمرکز و یا مهمان 6 واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب واحد بیشتر نیست، در بعضی موارد دانشجو تعدادی از واحدهای خود را در مرکز و تعدادی را نیز بصورت مهمان انتخاب می نماید که مجموع واحدهای آنها از 6 واحد بیشتر می شود، در اینصورت واحدهایی که مهمان شده و بیشتر از سقف مجاز یعنی 6 واحد در مجموع باشد،حذف خواهد شد
ج- حداکثر تعداد واحدهای انتخابی بر اساس مصوبه 30/8/83 شورای دانشگاه به شرح زیر تعیین شده است
میانگین نیمسال قبل کمتر از12 تا 12 واحد
میانگین نیمسال قبل از 12 تا 13/99 تا 17 واحد
میانگین نیمسال قبل از 14 تا 15/99 تا 20 واحد
میانگین نیمسال قبل از 16 تا 20 تا 24 واحد
دانشجویان دو رشته ای با میانگین نیمسال قبل از17 تا 20 تا 27 واحد در دو رشته
برای کسانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند با تشخیص رئیس منطقه 2 ± 12 واحد خواهد بود، مصوبه فوق برای کلیه رشته ها بصورت یکسان تصویب شده در حالیکه در آئین نامه آموزشی جداگانه در نظر گرفته شده است، موضوع بصورت مکتوب اعلام شده، انشاءالله بعد از 6 ماه تجدید نظر خواهد بود
چ- دانشجویان رشته تربیت بدنی مجاز به انتخاب 6 واحد عملی می باشند و تنها در ترم آخر و به شرط فراغت از تحصیل می توانند 8 واحد عملی انتخاب نمایند
ح- چنانچه میانگین نیمسال قبل دانشجو در زمان انتخاب واحد مشخص نباشد طبق ماده 12 دانشجو فقط می تواند حداکثر 16 واحد درسی با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید، هرگونه افزایش و یا کاهش واحد انتخابی نسبت به 16 واحد فوق بر اساس میانگین نیمسال قبل تا زمان حذف و اضافه باید انجام شود و تا زمان حذف اضطراری، هرگونه اضافه سقف واحد انتخابی، از آخرین انتخاب و با رعایت پیش نیاز درسها حذف و آموزش مرکز نباید اجازه امتحان به دانشجو بدهد
خ- در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند به شرط احراز میانگین کل تا 24 واحد درسی انتخاب نماید، همچنین چنانچه میانگین نیمسال قبل دانشجو اجازه انتخاب 16یا 24 واحد را بدهد بدون توجه به میانگین کل انتخاب واحد کند
د- برای جلوگیری از هرگونه عدم رعایت سقف مجاز، آموزش مرکز و مسئول رشته موظف است قبل از انتخاب واحد دانشجو نسبت به تکمیل و کنترل تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو اقدام نماید تا از ترم آخر بودن دانشجو مطمئن شود
ذ- چنانچه دانشجویی فقط یک درس باقیمانده داشته باشد با نظر شورای آموزشی مرکز و با هماهنگی منطقه می تواند در تکدرس آبانماه شرکت کند
ر- چنانچه تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در یک نیمسال، بعلت انتخاب واحدهای پیش دانشگاهی، کمتر از5 واحد باشد، میانگین نیمسال قبل ملاک خواهد بود و یا درصورتیکه در ترم اول باشد ملاک انتخاب واحد در ترم دوم 16 واحد خواهد بود

درسهای پیش نیاز دانشگاهی

الف- دانشجوی پذیرفته شده در دوره های کاردانی،کارشناسی ارشد پیوسته در هر رشته تحصیلی که حسب مورد نمره خام آزمون سراسری در یک یا چند درس و یا میانگین دیپلم و یا پیش دانشگاهی وی از حد نصاب تعیین شده به شرح زیر کمتر باشد، موظف است درسهایی را که گروه آموزشی تعیین نموده بعنوان درسهای پیش نیاز دانشگاهی، مطابق برنامه های مصوب بگذراند
ب- دانشجوی پذیرفته از طریق آزمون سراسری حد نصاب نمره خام درهر درس در آزمون سراسری، حداقل نمره 10 بر مبنای صفر تا بیست تعیین شده و یا بعبارت دیگر 50% نمره خام هر درس در صورتیکه کمتر از این مقدار باشد، ملزم به گذراندن درسهای پیش نیاز دانشگاهی است
پ- برای دانشجویان پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر حد نصاب میانگین دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در رشته ریاضی یا ریاضی فیزیک ، طبیعی یا علوم تجربی و در سایر رشته های تحصیلی به ترتیب نمره 14،13،12 تعیین شده ، در صورتیکه میانگین دانشجو کمتر از موارد فوق باشد، ملزم به گذراندن درسهای پیش نیاز دانشگاهی است
ت- دانشجویان پذیرفته از طریق دوره های فراگیر، چنانچه درس پس نیاز را در دوره دانشپذیری گذرانده باشند ملزم به گذراندن درس پیش نیاز نیستند بعنوان مثال دانشجویی که زبان عمومی را در دوره دانشپذیری گذرانده باشد، علیرغم پایین بودن حد نصاب نمره تعیین شده از گذراندن درس پیش نیاز معاف است
ث- مراکز موظف هستند با توجه به میانگین های تعیین شده برای دانشجویان دوره های فراگیر و یا حد نصاب نمره خام دانشجویان آزمون سراسری، نسبت به تعیین درسهای پیش نیاز دانشگاهی در اولین ترم تحصیلی اقدام نمایند و دانشجو نیز موظف است در اولین ترم تحصیلی نسبت به انتخاب درسهای مذکور اقدام نماید و درصورت عدم کسب نمره قبولی ملزم به تکرار آن در ترمهای بعدی می باشد
ج- ارائه درسهای پیش نیاز دانشگاهی و اجرای آن تابع مقررات آموزش عالی است،تعیین نوع درس،تعداد واحد و نحوه ارائه آن بعهده گروههای آموزشی است، نمرات درسهای فوق فقط بصورت قبول یا مردود در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین کل و نیمسال محاسبه نمی شود،علاوه برآن در تعداد واحد گذرانده شده نیز محاسبه نمی گردد یعنی مازاد بر واحدهای سقف دوره دانشجو باید آنها را بگذراند
طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی

الف- حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 سال و برای کارشناسی 10 سال تعیین شده است درصورتیکه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهای دوره را تکمیل نماید از دانشگاه اخراج می شود
ب- برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند،حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دوره کارشناسی 6 سال می باشد،در صورت عدم تکمیل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی می شود. ادامه تحصیل پس از ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در حین خدمت سربازی و یا پس از آن با رعایت سایر مقررات تا 10 سال بلامانع است،چنانچه در مدت سربازی ثبت نام نکند مدت خدمت جزو حداکثر سنوات محسوب نخواهد شد
پ- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند اگر در مدت 6سال نتوانند دوره را تکمیل نمایند صرفا ً بعنوان دانشجوی اخراجی باید به خدمت نظام وظیفه معرفی شوند و نباید انصراف دهند، بازگشت به تحصیل اینگونه دانشجویان با ارائه مدرک معتبر، گواهی اشتغال به خدمت و یا کارت پایان خدمت یا معافیت، فقط از طریق مجوز کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی امکانپذیر است و مراکز بدون اخذ مجوز نباید نسبت به ثبت نام آنها اقدام کنند
ت- به حداکثر سنوات مجاز تحصیلی دانشجویی که حداقل 8 واحد از درسهای پیش دانشگاهی مختلف را گذرانده باشند یک نیمسال تحصیلی توسط مرکز اضافه می شود
ث- چنانچه وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر میانگین کل و تعداد واحدهای باقیمانده مناسب باشد و درحدی باشد که امکان فراغت از تحصیل مقدور باشد با نظر کمیسیون موارد خاص دانشگاه با ارائه مدرک لازم یک الی دو ترم قابل افزایش است
ج- آموزش مرکز موظف است قبل از اتمام سنوات تحصیلی دانشجو نسبت به درخواست افزایش سنوات اقدام نماید
چ- بدون مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارائه واحد به دانشجو خارج از سنوات مجاز تحصیلی خلاف مقررات است
ح- به ازای هر 15 واحد تطبیقی یک نیمسال از حداکثر مجاز تحصیلی دانشجو کسر می شود
خ- سنوات مجاز دانشجویان انتقالی از سال ورود دانشجو به دانشگاه مبدأ محاسبه می شود

حذف و اضافه

الف- دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلت های تعیین شده، کمتراز دو هفته پس از نیمسال تحصیلی ، نسبت به حذف و اضافه درسهای انتخابی بر اساس تقویم دانشگاهی اقدام نماید مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقیمانده کمتر از حد نصاب تعیین شده (12 و 5 واحد) و یا بیشتر نشود .
ب- درصورت اضطرار دانشجو می تواند تا یک هفته به پایان نیمسال یک یا چند درس از درسهای انتخابی را حذف نماید مشروط بر اینکه واحدهای باقیمانده از حد نصاب تعیین شده کمتر نشود در غیراینصورت کل نیمسال حذف خواهد شد .
پ- درصورت حذف نیمسال تحصیلی مرخصی تحصیلی صادر می شود .
ت- اگر دانشجو قادر به ادامه تحصیل نباشد می تواند کلیه درسهای انتخابی را حذف نماید .
ث- چنانچه درسی بصورت هم نیاز ارائه می شود دانشجو نمی تواند نسبت به حذف یکی از آنها اقدام نماید، درصورت حذف یکی از آنها دیگری نیز حذف خواهد شد .
ج- حذف درس باید با رعایت پیش نیاز صورت بگیرد .
چ- درصورتیکه دانشجو در درس پس نیاز بعلت حوادث غیرمترقبه غیبت نماید درس پیش نیاز گذرانده شده با نظر شورای آموزشی سازمان مرکزی و ارائه مدارک مستقل قابل پذیرش است .
ح- چنانچه دانشجو درسی را علیرغم داشتن نمره قبولی مجددا ً انتخاب نماید چنانچه زمان حذف اضطراری باشد، حذف می شود ولی بعد از امتحان، نمره درس فوق بصورت تکرار غیر مجاز ثبت خواهد شد و در میانگین محاسبه نخواهد شد، این موضوع شامل دروس جبرانی نخواهد شد .
خ- شهریه متغیر درسهای حذف شده چنانچه تا 15 روز بعد از شروع نیمسال تحصیلی باشد ذخیره یا بازگردانده می شود .

معیارهای ارزیابی

الف- نمره درس بصورت عددی و بر معیار صفر تا بیست تعیین شده و نمره قبولی هر درس 10 می باشد. چنانچه در درسی دانشجو مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است، نمره کلیه درسها اعم از قبولی یا مردودی،ثبت ودر میانگین کل محاسبه می شود، لازم است در این مورد اطلاعاتی کافی به دانشجویان داده شود
ب- نمره درسهای پیش نیاز دانشگاهی قابل محاسبه در میانگین کل نیست و فقط بصورت قبول یا مردود ثبت خواهد شد
پ- در مواردی که نمره بصورت قبول یا مردود در کارنامه ثبت می شود نمره قبولی به شرح زیر خواهد بود
- پیش دانشگاهی 10
- درسهای نظری یا عملی 12
- درسهای پروژه کارورزی و کارآموزی 14
ت- برگزاری آزمون پایان ترم الزامی است
ث- ملاک اعمال نمره میان ترم کسب حداقل 50 % نمره پایان ترم است
ج- در درسهای نظری، اگر میان ترم منظور نشود یا میان ترم کمتر از پایان ترم باشد و یا خودخوان باشد نمره پایان ترم نمره نهایی است
چ- تعداد واحد و نمره درسهایی که دانشجو بصورت قبول یا مردود گرفته است در میانگین دانشجو محاسبه نمی شود
ح- نمره درسهای ترم تابستان، تکدرس و درسهای پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین کل دانشجو منظور می شود
خ- اگر دانشجویی در هر ترم میانگین کمتر از 12 کسب نماید لازم است مرکز در کارنامه تک ترم تذکر لازم را برای دانشجو بدهد

مرخصی تحصیلی

الف- دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید
ب- دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند می تواند در دوره کاردانی یک نیمسال و کارشناسی دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند، مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود و در زمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد درغیراینصورت عدم مراجعه محسوب می شود
پ- دانشجویی که بعنوان مأمور دولت،همسر یکی از کارکنان یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه ، به خارج اعزام می شود می تواند با ارائه حکم و مدارک مستدل علاوه بر مرخصی مجاز از 4 سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با تائید شورای آموزشی دانشگاه استفاده کند دراینصورت موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد .
ت- مرخصی باید بصورت کتبی باشد

انصراف

الف- ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مرکز انصراف از تحصیل محسوب می شود ودانشجوی انصرافی حق ادامه تحصیل ندارد
ب- دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست خود را بصورت کتبی به آموزش مرکز ارائه دهد
پ- مرکز موظف است حداکثر تا مدت یکماه انصراف دانشجو را در مرکز نگهداری کند، پس از انقضای مهلت یکماه درصورتیکه دانشجو انصراف خود را پس نگیرد موضوع از طریق کتبی و بصورت لیست به سازمان مرکزی اعلام می شود
ت- پس از انقضای مهلت یکماه، انصراف دانشجو قطعی تلقی شده و حق بازگشت به تحصیل را نخواهد داشت
ث- دانشجوی انصرافی موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل نماید
ج- دانشجوی انصرافی از طریق آزمون سراسری و یا فراگیر می تواند مجددا ً در دانشگاه شرکت کند
چ- دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی حق استفاده مجدد از معافیت تحصیلی و نیز شرکت در آزمون سراسری و یا فراگیر را ندارند
ح- دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی ، چنانچه در مدت سنوات مجاز تحصیلی موفق به اتمام تحصیل ، تکمیل سقف دوره و یا احراز میانگین کل نشوند نباید از تحصیل انصراف دهند بلکه بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی می شوند، اینگونه دانشجویان در صورت گذراندن 70 واحد مصوب دوره با مدرک کاردانی به خدمت وظیفه معرفی می گردند


انتقال

الف- انتقال دانشجو مشروط به احراز شرایط زیر است .
- شرایط ادامه تحصیل در مرکز مبدأ را داشته باشد .
- حداقل 24 واحد درسی بدون احتساب دروس پیش دانشگاهی گذرانده باشد .
- میانگین کل 12 را کسب کرده باشد .
- نمره آزمون ورودی دانشجو از آخرین فرد پذیرفته شده در مرکز مقصد و در همان رشته و سال در سهمیه مربوط کمتر نباشد .
ب- دانشجویان رشته های علوم با میانگین کل حداقل 15 و رشته های علوم انسانی با میانگین کل حداقل 16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند .
پ- کسانی که می خواهند از میانگین برای انتقال استفاده کنند حتما ً باید 12 واحد غیر عمومی گذرانده باشند .
ت- انتقال دانشجو با موافقت مراکز مبدأ و مقصد و تایید منطقه مربوط انجام می شود .
ث- در انتقال، تعداد واحدهای پیش دانشگاهی و معادلسازی شده جزء 24 واحد فوق محسوب نمی شود .
ج- درصورت عدم احراز میانگین کل، دانشجو می تواند موقتا ً در مرکز مقصد مهمان شود و درصورت کسب میانگین لازم تقاضای انتقال نماید .
چ- انتقال دانشجو فقط در مقطع هم سطح و یا از بالا به پایین، کاردانی به کاردانی و کارشناسی به کارشناسی یا کارشناسی به کاردانی انجام می شود.
ح- در زمان انتقال، دانشجو نباید بیش از نصف واحدهای دوره را گذرانده باشد .
خ- انتقال دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار مجاز است.
د- انتقال دانشجو از سایر دانشگاهها به دانشگاه فقط از طریق سازمان مرکز انجام می شود
ذ- انتقال دانشجو از دانشگاه به دانشگاههای نیمه حضوری، شبانه و غیرانتفاعی از طریق مدیریت خدمات آموزشی امکانپذیر است، در اینصورت مسئولیت انتقال و عواقب بعدی بعهده دانشجو می باشد .
ر- انتقال از پیام نور به دوره های روزانه مقدور نیست.
ز- انتقال دانشجو از سایر دانشگاهها که از طریق آزمون سراسری دانشجو نمی پذیرند ممنوع است .
ژ- انتقال دانشجو از یک مرکز به مرکز دیگر منوط به مجری بودن مرکز در رشته مورد تقاضا است درصورت عدم تطابق زمانی برنامه درسها ، مسئولیت آن بعهده دانشجو است و این موضوع در زمان انتقال باید به دانشجو ابلاغ شود .
س- درصورت انتقال دانشجو، سوابق از مرکز مبدأ به مقصد منتقل شود.
ش- دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها و نیز از یک مرکز به مرکز دیگر و یا مهمان باید شهریه دوره های فراگیر را پرداخت نمایند.
ص- درانتقال دانشجو از یک مرکز به مرکز دیگر هیچگونه تغییری در درسهای دانشجو انجام نمی شود و کلیه درسهای اخذ شده، گذرانده شده عینا ً به مرکز مقصد منتقل می شود .
ض- انتقال دانشجویان دوره های فراگیر فقط درصورتیکه مرکز مورد نظر، مجری رشته های تحصیلی در رشته تحصیلی متقاضی، از طریق دوره های فراگیر باشد امکانپذیر است ولی مهمان شدن بلامانع است .
ط- دانشجویان دوره های فراگیر پس از گذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دوره دانشپذیری می توانند متقاضی انتقال شوند .
ظ- دانشجویان دوره های فراگیر درصورت کسب میانگین 15 در رشته های علوم و 16 در رشته های علوم انسانی می توانند متقاضی انتقال شوند .
ع- دانشجویان دوره های فراگیر و آزمون سراسری با ارائه مدارک مستند و معتبر به شرح زیر می توانند متقاضی انتقال شوند.
- سرپرست خانواده شهید،فوت یا معلول شود بطوریکه دانشجو بعنوان کفیل خانواده از طریق مراجع ذیصلاح شناخته شود.
- دانشجو بعلت فوق مجبور به انتقال به محل سکونت و یا نزدیکترین مرکز محل سکونت شود .
- دانشجو، معلول و بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد ، تشخیص این موضوع بعهده شورای آموزشی منطقه است .
- دانشجوی دختر بعلت ازدواج ملزم به انتقال به محل تحصیل و اشتغال همسر شود .
- محل اشتغال دانشجو یا سرپرست قانونی وی عوض شود .
غ- دانشجویان آزمون سراسری و فراگیر درصورت ارائه مدارک معتبر هریک از موارد فوق از گذراندن حداقل 24 واحد درسی معاف هستند .
ف- دانشجویان آزمون سراسری درصورت ارائه هریک از موارد فوق از نمره آزمون معاف هستند .
ق- کلیه موارد اشاره شده فوق باید بعد از دانشجو شدن اتفاق افتاده باشد .
ک- چنانچه در زمان درخواست دانشجو برای انتقال، با استفاده از موارد فوق، دانشجو بیش از نصف واحد را گذرانده باشد در اینصورت انتقال مقدور نیست و مدارک لازم برای طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه برای مهمان دائم به سازمان مرکزی ارسال شود .
گ- انتقال از مرکز به واحدهای تحت پوشش مرکز درصورتیکه بعد از پذیرش دانشجو رشته تحصیلی وی در واحد ایجاد شده باشد وبیش از نیمی از واحدهای ایشان باقی مانده باشدبلامانع است ، دراینصورت نیازی به نمره آزمون نیست .
ل- انتقال فرزندان هیأت علمی فقط از طریق مدیریت خدمات آموزشی مقدوراست، دراینصورت هیأت علمی با مراجعه به سازمان سنجش، مجوز لازم را اخذ و به مدیریت خدمات آموزشی ارائه خواهد داد .
م- درصورتی که فرزندان هیأت علمی حد نصاب لازم را برای انتقال در رشته دارا نباشند انتقال بصورت مشروط مهمان به شرح زیر خواهد بود.
- از این دسته از پذیرفته شدگان با معرفی مدیریت خدمات آموزشی ثبت نام بعمل خواهد آمد.
- اگر چنانچه پس از دو نیمسال، موفق به کسب میانگین کل 15 برای رشته علوم و 16 برای رشته های علوم انسانی شوند انتقال قطعی خواهد شد .
ن- درصورت عدم کسب شرایط فوق تا سقف مجاز می توانند مهمان شوند سپس کلیه مدارک به مرکز قبولی اولیه عودت داده خواهد شد .
و- کارمندان رسمی یا پیمانی دولت درصورت ارائه حکم اشتغال مبنی بر تغییر محل خدمت وی، می توانند از گذراندن 24 واحد درسی و یا نمره آزمون معاف شوند، اگر دانشجو یا همسر وی دارای شغل آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت باید به تایید مراجع ذیصلاح برسد.
ه- انتقال دانشجو باید قبل از ثبت نام مطابق تقویم دانشگاهی صورت گیرد، دراینصورت دانشجو موظف است تقاضای خود را حداقل 6هفته قبل از شروع نیمسال به مرکز ارائه نماید.
ی- انتقال دانشجو از مرکز برون مرزی و یا خارج از کشور فقط از طریق سازمان مرکزی امکانپذیر است .
** پس از انتقال، مرکز موظف است موضوع را طی لیستی با تایید منطقه به مدیریت خدمات آموزشی ارسال نماید .
*** انتقال دانشجویانی که بعلت نداشتن شرایط ثبت نام با اخذ تعهد، مبنی برعدم تقاضای انتقال در مرکز، ثبت نام کرده اند ممنوع است .

مهمان

الف- در مواردی که دانشجو بطور موقت مجبور به تغییر محل سکونت خود باشد با موافقت مراکز مبدأ و مقصد می تواند در سایر مراکز مهمان شود .
ب- مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی و در آخرین نیمسال تحصیلی ممنوع است
پ- مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاهها اعم از دولتی یا غیر دولتی با موافقت مرکز و دانشگاه مبدأ بلامانع است.
ت- مهمان شدن دانشجو به سایر دانشگاهها تا زمانی که واحد در مرکز و یا مراکز همجوار ارائه می شود مقدور نیست .
ث- درصورتی که دانشجو یک یا چند درس باقیمانده داشته باشد و پس از 3بار مردودی قادر به گذراندن آن درس نباشد، می تواند در یکی از دانشگاههایی که از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرند، مهمان شود .
ج- دانشجو حداکثر تا کمتر از نصف واحد را می تواند در دیگر مراکز مهمان شود .
چ- انتخاب واحد دانشجو حتما ً باید با اطلاع مرکز مبدأ انجام گیرد .
ح- مرکز مقصد، موظف است نمرات دانشجوی مهمان را در پایان ترم به مرکز مبدأ اعلام نماید.
خ- چنانچه دانشجویی بیش از نصف واحد را مهمان شود، واحدهای مازاد آخرین نیمسال مهمان حذف خواهد شد .
د- درصورتی که دانشجو دارای مشکلات خاص باشد و امکان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارک معتبرو مستند می تواند متقاضی مهمان دائم باشد، این موضوع صرفا ً با نظر کمیسیون موارد خاص دانشگاه امکانپذیر است .
ذ- رعایت سقف مجاز واحد وپیش نیاز درسها در هنگام مهمان شدن الزامی است .


تغییر رشته

الف- در انتقال با تغییر رشته، دانشجو باید هم شرایط انتقال و هم تغییر رشته را کسب نموده باشد .
ب- دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار می تواند تغییر رشته دهد.
پ- برای تغییر رشته داشتن شرایط زیر الزامی است.
- شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد .
- حداقل 24واحد درسی گذرانده باشد، درسهای پیش دانشگاهی و معادلسازی شده جزو 24 واحد محسوب نمی شود.
- میانگین کل 12 داشته باشد.
- نمره آزمون ورودی وی، از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده، درهمان رشته، همان سال، سهمیه و سال کمتر نباشد .
ت- دانشجویان رشته های علوم با میانگین 15 و رشته های علوم انسانی با میانگین 16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند. دانشجویان دوره های فراگیر نیز درصورت کسب نمره فوق می توانند تغییر رشته دهند .
ث- با توجه به مدت مجاز تحصیل، پس از تطبیق درسها امکان گذراندن واحد درسی باقیمانده در رشته جدید را داشته باشد.
ج- تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای خاص تعهد دارند با اعلام موافقت کتبی آن سازمان مقدور است .
چ- تغییر رشته درهمان گروه آموزشی و درمقاطع هم سطح و یا از بالا به پایین امکانپذیر است .
ح- تغییر رشته به رشته های تحصیلی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاصی پیش بینی شده است اضافه بر رعایت کلیه شرایط ، موکول به احراز آن شرایط نیز می باشد .
خ- تغییر رشته به رشته تربیت بدنی به لحاظ پذیرش غیرمتمرکز و آزمون عملی امکانپذیر نیست .
د- تغییر رشته دانشجویان دوره های فراگیر بعد از ثبت نام و گذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دانشپذیری مقدوراست .
ذ- تغییر رشته دانشجویان دوره های فراگیر از طریق شرکت در چند درس اختصاصی دوره دانشپذیری و کسب نمره 12 درهر درس میسر است.
ر- تغییر رشته دانشجویان دوره های فراگیر فقط به رشته هایی که پذیرش دانشجو از طریق دوره های فراگیر دارد امکانپذیر است .
ز- عدم ثبت نام در رشته تحصیلی جدید پس از احراز شرایط به منزله انصراف از تغییر رشته محسوب می شود.
ژ- درصورت موافقت با تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت .
س- تا زمانی که با تغییر رشته موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی است .
ش- در تغییر رشته از کارشناسی به کاردانی (تغییرمقطع) حداکثر مدت مجازسنوات بر مبنای دوره کاردانی است .

تغییر رشته از طریق بند ج

الف- درصورتی که دانشجوی پذیرفته شده آزمون سراسری فاقد نمره آزمون باشد به شرط احراز شرایط می تواند از طریق شرکت درآزمون چند درس اختصاصی رشته مورد نظر و کسب نمره 12 درهر درس تغییر رشته دهد.
ب- تغییر رشته از طریق بند ج فقط در رشته هایی مجاز است که پذیرش دانشجو از طریق دوره فراگیر را دارد .
پ- دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری درصورت درخواست تغییر گروه آزمایشی می توانند از طریق بند ج اقدام نمایند .
ت- تغییر رشته از طریق بند ج در هرسال تحصیلی فقط یکبار و آن هم در نیمسال بهار انجام می شود .
ث- تقاضای تغییر رشته حداقل شش هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی باید باشد .
ج- در زمان ثبت نام برای تغییر رشته از طریق بند ج دانشجو می تواند درسهای فوق را مازاد بر سقف انتخاب واحد نماید ویا از رشته قبلی مرخصی تحصیلی بگیرد.
چ- ثبت درسهای فوق درهمان نیمسالی انجام می شود که دانشجو ثبت نام داشته است.
ح- شهریه درسهای انتخابی برای تغییر رشته از طریق بند ج معادل شهریه متغیر رشته قبلی است .
خ- پس از ثبت نام لیست اسامی به همراه مدارک لازم باید به گروه آزمون ارسال شود .
د- هر دانشجو فقط یکبار می تواند از طریق بند ج تغییر رشته دهد .
ذ- منابع درسی برای امتحان درسهای اختصاصی مورد نظر،آخرین دفتر چه دوره های فراگیر است .
ر- برای تغییر رشته ،داشتن کد رشته در کارنامه محرمانه تغییر رشته ، الزامی نیست.
ز- دانشجویی که حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد، توصیه می شود برای تحصیل در رشته جدید از طریق آزمون سراسری یا فراگیر اقدام نماید .
ژ- لازم است شرایط پذیرش واحدهای درسی به دانشجو اعلام شود .
س- بلافاصله بعد از تغییر رشته نسبت به تطبیق واحد دانشجو اقدام لازم بعمل آید .
ش- دراولین نیمسال تحصیلی، بعد از تغییر رشته لیست اسامی به مدیریت خدمات آموزشی ارسال شود .
ص- در مواردی که دانشجو دچار بیماری یا سانحه ای شود که امکان ادامه تحصیل در آن رشته مقدور نباشد با ارسال مدارک و نظر کمیسیون موارد خاص، دانشجو می تواند درهمان گروه آزمایشی تغییر رشته دهد و یا تغییر گروه آزمایشی نیز بدهد .

تغییر گرایش

الف- چنانچه در دفترچه راهنمای رشته های تحصیلی عنوان گرایش قید نشده باشد، گرایش رشته، محض و یا بدون گرایش است
ب- مراکزی که در رشته هایی، در دو گرایش پذیرش دانشجو دارند لازم است در دومین سال تحصیلی نسبت به انتخاب گرایش خود اقدام نمایند. پس از انتخاب گرایش و گذراندن واحد، حق تغییر گرایش را ندارند
پ- دانشجو می تواند غیر از گرایش مرکز، از گرایش های مصوب دانشگاه در سایر مراکز را نیز انتخاب کند دراینصورت باید واحدهایی که در مرکز ارائه نمی شود به نزدیکترین مرکز مهمان شود
ت- دانشجویانی که درخواست تحصیل در دو گرایش را دارند می توانند گرایش دوم را در قالب آموزشهای آزاد انتخاب و بگذرانند
ث- شهریه گرایش دوم بر مبنای دوره های معادل اخذ خواهد شد
ج- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند فقط در قالب سنوات مجاز تحصیلی رشته خود، می توانند انتخاب واحد نمایند و یا پس از مشخص شدن خدمت وظیفه درخواست تحصیل نمایند
چ- در تغییر گرایش هیچگونه تطبیق واحدی صورت نمی گیرد
ح- دانشجو قبل از آنکه از گرایش خاص انتخاب واحد نماید باید گرایش خود را مشخص کند
خ- مراکز موظفند پس از تعیین گرایش، لیست مورد نظر را پس از تایید منطقه به مدیریت خدمات آموزشی ارسال نمایند

تطبیق واحد

الف- پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی فرصت تقاضای معادلسازی را دارد .
ب- حداکثر تعداد واحدی که از سایر دانشگاهها قابل پذیرش است نصف منهای یک واحد دوره می باشد .
پ- حداقل نمره هر درس برای دانشگاههای روزانه و پیام نور 12 و سایر دانشگاههای غیرانتفاعی، شبانه و آزاد 14 می باشد .
ت- دانشجو بعنوان دانشجوی رسمی، واحدهای درسی را اخذ و گذرانده باشد .
ث- محتوی آموزشی درسهای مورد درخواست بنا به تشخیص گروه آموزشی با هشتاد درصد محتوای مشابه فعلی یکسان باشد .
ج- دانشجویان دانشگاه پیام نور چنانچه مجددا ًدر این دانشگاه پذیرفته شوند محدودیتی برای پذیرش واحدهای گذرانده ندارند .
چ- دانشگاه، دوره و رشته ای که دانشجو واحد را قبلا ً در آن گذرانده باید مورد تایید وزارت علوم باشد .
ح- معیار مورد تایید بودن رشته، دانشگاه و دوره ای که دانشجو واحد گذرانده، دفترچه های آزمون سراسری درهمان سال می باشد که دانشجو در آزمون سراسری پذیرفته شده است .
خ- واحدهای دانشگاه آزاد مطابق لیست ارسالی باید مصوب شورای گسترش باشد .
د- از مراکز تربیت معلم مطابق جدول ارسالی وزارت متبوع فقط دروس عمومی پذیرفته می شود .
ذ- دانشجویانی که فاقد دوره پیش دانشگاهی هستند و در مقطع کاردانی ادامه تحصیل داده اند دو نیمسال اول واحدهای گذرانده شده قابل تطبیق نیست ولی چنانچه مدرک پیش دانشگاهی دارند کلیه دروس قابل بررسی است و ارسال تصویر برابر با اصل شده الزامی است .
ر- دانشجویانی که تغییر رشته می دهند نیازی به تطبیق واحد دروس عمومی ندارند و کلیه دروس عمومی اخذ شده اعم از ردی یا قبولی عینا ً قابل محاسبه در میانگین کل می باشد .
ز- تطبیق واحد دروس عمومی مراکز تربیت معلم و سایر دانشگاههای دولتی روزانه و پیام نور با نمره 12 توسط مرکز و با تایید منطقه انجام می شود .
ژ- تطبیق واحد دروس عمومی مراکز دانشگاهی غیرانتفاعی، آزاد و شبانه با نمره حداقل 14.
س- تطبیق واحد دروس پیش دانشگاهی با نمره حداقل 10 برای کلیه دانشگاهها .
ش- در مواردی که دانشجو دروسی مثل ریاضی عمومی1 و یا زبان عمومی را گذرانده ولی بعلت نمره پایین، قابل تطبیق با زبان عمومی یا ریاضی1 نباشد می توان بعنوان درس پیش دانشگاهی از آنها پذیرفت .
ص- درسهای عمومی مازاد دانشجویانی که تغییر رشته می دهند قابل محاسبه در میانگین کل نیست .
ض- دانشجویانی که به دیگر دانشگاهها مهمان می شوند با حداقل نمره 12 در دوره های روزانه و 14 در سایر دوره ها قابل پذیرش می باشند .
ط- مراکز موظفند اطلاعات لازم را از طریق درج اطلاعیه برای کسانی که واحد گذرانده قبلی دارند و تقاضای معادلسازی دارند بدهد در اینصورت دانشجو تا پایان اولین نیمسال مجاز به درخواست می باشد، بعد از انقضای مهلت هیچ درخواستی قابل پذیرش نیست .
ظ- دراولین نیمسال تحصیلی بعد از درخواست کتبی دانشجو و ثبت رسمی درخواست دانشجو در دفاتر،مرکز باید درخواست ریزنمرات تایید شده ازمؤسسه دانشجو بکند.
ع- تعداد واحدهای درخواستی دانشجو نباید از تعداد واحدهای ارائه شده در دانشگاه کمتر باشد، در مواردی که دانشجو دو درس مشابه دارد، ولی بعلت پایین بودن تعداد واحد قابل پذیرش نیست می توان دو درس مشابه را به جای یک درس تطبیق واحد داد.
غ- درمواردی که تعداد واحد پذیرش شده دانشجو کمتر از واحدهای دانشگاه باشد بنا به تشخیص و اعلام گروه موظف به گذراندن درس برای جبران کمبود واحد فوق می باشد .
ف- نمره واحدهای تطبیق شده قابل محاسبه در میانگین کل می باشد .
ق- دانشجو می تواند در آزمون پایان نیمسال تحصیلی و حداکثر تا 24 واحد درسی در درسهایی که قبلا ً با موفقیت گذرانده ولی بعلت پایین بودن نمره قابل پذیرش نیست شرکت نماید .
ک- مواردی که درس پیش نیاز بعلت پایین بودن نمره قابل پذیرش نیست، ولی درس پس نیاز تطبیق واحد گردیده، عدم رعایت پیش نیاز بلامانع است .
گ- درانتقال دانشجو از یک مرکز به مرکز دیگر هیچگونه تغییری در کارنامه دانشجو از نظر پذیرش یا رد نمره پنج انجام نمی شود.
ل- درصورتی که معیار نمره صفر تا چهار باشد، صفر نمره مردود، 1 نمره ضعیف، 2 نمره متوسط ، 3 نمره عالی، 4 نمره عالی است. متوسط معادل 12 ، خوب معادل 14 ،عالی معادل 17 تعیین می شود. معادلسازی سایرمعیار ونیز نمرات خارج از کشور توسط دانشگاه تعیین می شود.
م- در تغییر رشته چنانچه دروس درهر دو رشته از نظر سرفصل،منابع و تعداد واحد عینا ً یکسان باشد نیازی به تطبیق واحد نیست.

فراغت از تحصیل

الف- آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نیمسالی است که دانشجو درآن واحد انتخاب و گذرانده است.
ب- گواهینامه های موقت توسط مراکز و مناطق صادر می شود.
پ- گواهینامه پایان تحصیلات در نیمسال های پاییز، بهار و شهریور، پاییز(سی ام بهمن) بهار(سی ام تیر) شهریور(سی ام شهریور) صادر می شود.
ت- حداقل میانگین کل برای فراغت از تحصیل دانشجویان ورودی 76 و بعد 12 و قبل از آن 10 می باشد .
ث- اگر دانشجویی میانگین کل کمتر از 12 کسب نماید می تواند درقالب سنوات مجاز تحصیلی و حداکثر تا 20 واحد درسی در دو ترم از دروسی که نمره بین 10 وکمتر از 12 است انتخاب و بگذراند. دانشجویان دوره کاردانی حداکثر تا 10 واحد می توانند انتخاب واحد داشته باشند.
ج- چنانچه دانشجویی نتواند میانگین خود را جبران نماید و خود مایل باشد، درصورت گذراندن 70 واحد مصوب غیراز دروس پیش دانشگاهی می تواند مدرک کاردانی درخواست نماید، این درخواست منوط به اعلام انصراف کتبی بوده و حق بازگشت مجدد را ندارد مگرآنکه مجددا ً از طریق آزمون سراسری یا فراگیر وارد دانشگاه شود.
چ- دانشجویانی که موفق به احراز میانگین کل نمی شوند، می توانند متقاضی تعداد واحد گذرانده شده باشند.
ح- درصورتی که میانگین کل دانشجو کمتر از 12 باشد چنانچه رقم سوم اعشار پنج به بالا باشد به نمره 12 گرد می شود و می توان مدرک مرسوم دانشگاهی صادر نمود برای مثال 11/995 درغیر اینصورت باید واحد جبرانی بگیرد.

تکدرس

الف- تکدرس زمانی مقدور است که دانشجو فقط یک عنوان برای فراغت از تحصیل داشته باشد
ب- دروس عملی، آزمایشگاهی و غیره قابل ارائه بصورت تکدرس نیست
پ- چنانچه دانشجویی بیش از یک عنوان درسی داشته باشد و در تکدرس شرکت نماید تکدرس مورد قبول نیست
ت- تکدرس ارائه شده در آبانماه، درصورتی که دانشجو در تابستان واحد نداشته باشد و یا تعداد واحدهای تابستانی کمتر از 6 واحد باشد و تکدرس مردودی تابستان نباشد، ثبت درس فوق در تابستان بلامانع است
ث- برای موارد خاص مثل نظام وظیفه، عین تکدرس را می توان بعنوان پایان تحصیلات به نظام وظیفه معرفی نمود ولی تاریخ صدور مطابق آیین نامه در سه تاریخ اعلام شده خواهد بود
ج- مراکز قبل از ارائه تکدرس باید از اتمام کلیه واحدهای دانشجو مطمئن شوند درغیر اینصورت مسئولیت آن بعهده مرکز است
چ- شهریه دروس تکدرس 50% شهریه متغیر و شهریه ثابت کامل می باشد
ح- کسانی که در تکدرس آبانماه مردود می شوند می توانند در پایان ترم نیزشرکت نمایند، چنانچه درس قابل جابجایی به تابستان نباشد در پایان ترم هر دو درس مردودی و قبولی ثبت خواهد شد. درموارد غیر ازاین تصمیم گیری بعهده کمیسیون موارد خاص است

مواردی که در تکمیل و ارسال پرونده به منطقه و سازمان مرکزی باید مورد دقت قرار گیرد

الف- چهار قطعه عکس پشت نویسی شده
ب- کارت دانشجویی و اصل کارت آزمون
پ- اصل لیست سازمان سنجش و کارنامه نیمسال دانشپذیری برای فراگیران
ت- مدارکی که مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه آقایان باشد
ث- تصویر کارت شناسایی ملی و تصویر صفحه اول شناسنامه، چنانچه دارای توضیحاتی باشد صفحات توضیحات نیز الصاق شود
ج- برگهای انتخاب واحد دستنویس و کامپیوتری دانشجو درهر نیمسال، موارد حذف درس ضمیمه برگ انتخاب واد همان نیمسال شود
چ- فیشهای بانکی شهریه های پرداخت شده به برگ انتخاب واحد ضمیمه شود، درصورت معافیت از شهریه، همان برگ ضمیمه برگ واحد شود
ح- درصورت عدم وجود فیش های شهریه، موضوع با توضیح علت، توسط ذیحساب باید تائید شود
خ- کارتکس تکمیل و تائید شده مطابق نمونه های ارسالی بدون قلم خوردگی
د- یک برگ کارنامه کامل رایانه ای و دروس تطبیقی که به تائید رئیس و آموزش مرکز رسیده باشد
ذ- تصویر برابر با اصل شده مدرک دیپلم و یا هر مدرکی که با آن در آزمون شرکت نموده بهمراه تائید آن
ر- فرمهای مخصوص استفاده از سهمیه های مختلف
ز- فرم تسویه حساب و اصل نامه صندوق رفاه درخصوص وامهای اخذ شده
ژ- درصورتی که دانشجو تعهد خاصی به دانشگاه و یا مؤسسات دارد در پرونده درج شود
س- لیست اسامی پذیرفته شدگان ارسالی از سازمان سنجش و کارنامه محرمانه که زیر اسم دانشجو خط کشیده شده باشد
ش- فرم وضعیت انضباطی دانشجو و فرم آماری تخلفات امتحانی و صورتجلسه مربوطه
ص- فرم های مربوط به درخواست ثبت نام و کارنامه تحصیلی یا درج مشخصات کامل در آن
ض- تصویر حکم استخدامی زمان ثبت نام
ط- هر نوع مجوز خاص که به دانشجو داده شده
ظ- کلیه برگها باید شماره گذاری و کلیه موارد پس از امضاء توسط مسئولین برابر با اصل شود
ع- از پوشه های یک رنگ استفاده شود و محتویات آن بصورت منظم و ترتیب توالی الصاق گردد
غ- اصل رسید بانکی برای صدور گواهینامه به مبلغ 12000 ریال و نیز 12000 ریال برای دریافت دانشنامه
ف- کلیه اوراق باید دارای تائیدیه از مراجع ذیصلاح، مسئولین آموزشی، رؤسای مراکز، کارشناس و یا مراجع دیگر که نیازمند تائیدیه است باشد

واحد جبرانی و تبصره 2 ماده 23

الف- چنانچه دانشجویی پس از تکمیل سقف دوره موفق به احراز میانگین نگردد، می تواند درقالب سنوات مجاز تحصیلی نسبت به اخذ واحد جبرانی اقدام نماید
ب- اخذ واحد جبرانی درقالب سنوات مجاز امکانپذیر است وبدون اخذ مجوز افزایش سنوات، ارائه هرگونه واحد جبرانی خلاف مقررات است
پ- حداکثر واحد جبرانی درهر ترم 12 واحد می باشد
ت- حداکثر تعداد واحد جبرانی 22 واحد می باشد که درقالب دو ترم برای دوره کارشناسی و 12 واحد در یک ترم برای دوره کاردانی امکانپذیر است، درصورتی که دانشجو دارای سنوات مجاز باشد اخذ واحد در بیش از دو ترم نیز بلامانع است
ث- برای ارائه واحد جبرانی درقالب سنوات مجاز نیاز به اخذ مجوز از سازمان مرکزی نیست
ج- واحدهای جبرانی باید از واحدهای مصوب دوره، غیراز دروس پیش دانشگاهی و از دروسی که دارای نمره بین 10 و کمتر از 12 است باشد
چ- چنانچه دانشجویی فقط یک عنوان درس برای جبران معدل نیاز داشته باشد، به شرط اطمینان از جبران معدل می تواند در تکدرس شرکت کند
ح- اخذ واحد جبرانی در ترم تابستان مطابق واحدهای ارائه شده تابستانی بلامانع است
خ- برای استفاده از تبصره 2 ماده 23 اخذ حداقل 20 واحد تکراری مطابق مقررات فوق و کسب نمره 10 درهر درس الزامی است
د- درصورتی که دانشجویی درسی را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد ملزم به تکرار همان درس برای کسب نمره قبولی می باشد
ذ- درصورتی که دانشجو واحد جبرانی اخذ نماید و در چند درس نمره مردودی بگیرد به شرطی که خود موفق به جبران معدل شود و نیازی به تبصره 2 ماده 23 برای حذف درس نباشد نیازی به تکرار واحد مردودی جبرانی ندارد
ر- درسهای اضافه بر سقف مجاز که بصورت تکرار غیرمجاز گرفته، دروس پیش دانشگاهی و پیش نیاز جبرانی و یا درسهایی که در رشته قبلی گرفته و تطبیق نشده جزو واحدهای مصوب دوره محسوب نمی شود
ز- مجموع واحدهای گذرانده شده دانشجویی که نیازمند استفاده از تبصره 2 ماده 23 می باشد با توجه به رشته تحصیلی نباید از مجموع واحدهای مصوب و واحد تکراری کمتر باشد، برای مثال رشته ادبیات فارسی ورودی 78 ، 136+20 یا 22 واحد که مجموعا ً از حداقل 156 واحد نباید کمتر شود
ژ- حذف واحد باید از پایین ترین ترم، کمترین واحد و پایین ترین نمره شروع شود به شرطی که در درس حذفی بعدا ً نمره حداقل 12 را کسب کرده باشد و حذف درس شامل کلیه دروس اعم از تکراری و غیرتکراری می گردد
س- برای مثال چنانچه دانشجویی سه نمره مردودی با مقدار صفر در نیمسالهای مختلف و با تعداد واحد یک واحد، دو واحد و سه واحد باشد اولویت حذف با درس یک واحدی در نیمسال پایین است
ش- حذف واحد با توجه به مقررات با داشتن نمره 12 تا جایی ادامه می یابد که میانگین دانشجو جبران شود
ص- چنانچه در مواردی به تبدیل نمره 10 نیاز باشد، در اینصورت تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو از مجموع سقف دوره برای مثال 136 واحد و نیز 20 واحد جبرانی یعنی 156 واحد نباید کمتر شود
ض- درصورتی که دانشجو دارای سنوات تحصیلی باشد و پس از اعمال تبصره 2 ماده 23 و تبدیل نمرات، موفق به جبران میانگین نشود می تواند تقاضای واحد تکراری بیشتری نماید
ط- اگر دانشجویی کمتراز 12 واحد از سقف دوره را داشته باشد، و به شرط عدم جبران میانگین با 12 واحد فوق می تواند همزمان با آن، تعداد 12 واحد جبرانی نیز اخذ نماید که در مجموع واحدهای انتخابی تکراری و سقف دوره نباید بیشتر از 12 واحد باشد
ظ- در شرایط مساوی نیمسال، اولویت حذف با تعداد واحد کمتر است
ع- در شرایط مساوی واحد، اولویت حذف با نمره کمتر است
غ- در شرایط مساوی نمره، اولویت حذف با واحد کمتر است

صدور گواهی های مختلف

الف- صدور گواهی موقت بعهده مرکز و منطقه است، چنانچه مؤسسه ای درخواست تائید نماید و پرونده به سازمان مرکزی ارسال نشده باشد، صدور تائیدیه توسط منطقه انجام خواهد شد
ب- ارسال ریزنمرات تائید شده توسط منطقه به مراجع داخلی بلامانع است. فقط برای ترجمه و یا ارسال به خارج از کشور باید کارنامه کامپیوتری تائید شده به مدیریت خدمات آموزشی ارسال شود
پ- صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل بجز برای ترجمه و یا ارسال به خارج از کشور و یا وزارت متبوع، توسط مرکز و یا منطقه بلامانع است
ت- در صدور گواهی های اشتغال به تحصیل قید تابعیت برای دانشجویان خارجی الزامی است
ث- در زیر گواهی موقت و نیز در بعد از کلمه (صادره از) در متن گواهی لازم است قید تابعیت دانشجویان خارجی ثبت شود
ج- کلیه ریزنمرات ارسالی اعم از مؤسسات داخلی و یا برای ترجمه که توسط مدیریت خدمات آموزشی انجام می شود باید دارای مهر و امضاء رئیس و مسئول آموزش مرکز و بدون قلم خوردگی و دستنویس باشد
چ- گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی برای خروج از کشور توسط سازمان مرکزی صورت می گیرد، لازم است حتما ً وضعیت نظام وظیفه در گواهی قید شود