رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ارومیه

هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه می باشد .اینجانب خود از دانشجویان علوم سیاسی واحد ارومیه می باشم .این محلی است برای پرداختن به اندیشه های مطرح سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی وعلمی و … در جوامع اسلامی بخصوص در ایران عزیزمان می باشد، که صد البته من مدعی حق انحصاری در ابراز این نقطه نظرات نبوده و نیستم، و به آرای اساتید فن و دانشجویان هم رشته ای خودم و بازدید کنندگان محترم (در صورت رعایت اصل احترام متقابل) ارج نهاده و برای آن احترام قائل هستم،

تشریفات دیپلماتیک 2: تقدیم استوار نامه
نویسنده : حبیب - ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٧
 

تشریفات دیپلماتیک 2:  تقدیم استوار نامه

در این قسمت به دو موضوع می پردازیم :

الف: تقدیم رونوشت استوارنامه به وزیر امور خارجه

ب: مراسم تقدیم استوارنامه به رییس کشور

 بخش دوم: تقدیم استوارنامه

سفیر جدید پس از ورود در اولین روز کاری خود با تشریفات وزارت خارجه محل تماس گرفته و ضمن ملاقات با مدیر کل تشریفات برای دیدار با وزیر امور خارجه تقاضای وقت ملاقات می‌نماید، در صورت حضور وزیر خارجه، معمولاً در فرصت کوتاهی نسبت به تنظیم وقت ملاقات اقدام و طی آن سفیر جدید رونوشت استوارنامه خود و نامه فراخواندگی سفیر قبلی را به وزیر خارجه تسلیم می‌نماید.  در ملاقات با تشریفات محل، بطور معمول کتابچه مقررات تشریفاتی محل در اختیار سفیر قرار می‌گیرد و در خصوص چگونگی انجام مراسم تقدیم استوارنامه و سایر مواردی که رعایت آن ضروری است اطلاعاتی به سفیر داده می شود.

       ادامه مطلب ......................................


 


بخش دوم: تقدیم استوار نامه

الف: تقدیم رونوشت استوارنامه به وزیر امور خارجه

ب: مراسم تقدیم استوارنامه به رییس کشور

 بخش دوم: تقدیم استوارنامه

 الف: تقدیم رونوشت استوارنامه به وزیر امور خارجه

 - سفیر جدید پس از ورود در اولین روز کاری خود با تشریفات وزارت خارجه محل تماس گرفته و ضمن ملاقات با مدیر کل تشریفات برای دیدار با وزیر امور خارجه تقاضای وقت ملاقات می‌نماید، در صورت حضور وزیر خارجه، معمولاً در فرصت کوتاهی نسبت به تنظیم وقت ملاقات اقدام و طی آن سفیر جدید رونوشت استوارنامه خود و نامه فراخواندگی سفیر قبلی را به وزیر خارجه تسلیم می‌نماید.  

 - در ملاقات با تشریفات محل، بطور معمول کتابچه مقررات تشریفاتی محل در اختیار سفیر قرار می‌گیرد و در خصوص چگونگی انجام مراسم تقدیم استوارنامه و سایر مواردی که رعایت آن ضروری است اطلاعاتی به سفیر داده می شود.

 - در اولین ملاقات سفیر با مدیر کل تشریفات مناسب است کاردار سفارت وی را همراهی و در این ملاقات حضور داشته باشد.

 ملاحظات:

 - به طور معمول هر دو ملاقات انجام شده فوق جنبه تشریفاتی Courtesy call دارد و طرفین وارد عمق روابط نمی‌شوند، مگر اینکه بنا به درخواست وزیر خارجه توضیحاتی در خصوص مواضع کشور خواسته شود که در این صورت توضیحات لازم توسط سفیر ارایه خواهد شد.

 - برعکس در این ملاقات ابلاغ پیام های وزیر خارجه کشور فرستنده برای وزیر خارجه کشور پذیرنده معمول است و همچنین می‌توان اخبار خوب را در خصوص امضای یک موافقت نامه و یا پیشرفت در زمینه خاصی از روابط و یا اعلام آمادگی برای عقد قراردادی خاص جایز می‌باشد.

 - طرح اخبار ناخوشایند در ملاقات های تشریفاتی معمول نیست

 - در ملاقات آشنایی با شیخ السفراء می‌تواند برای بسیاری از سؤالات خود پاسخ هایی را دریافت نماید.

  ب: مراسم تقدیم استوارنامه

 

 - تقدیم استوارنامه مهم ترین مراسمی است که برای یک مأموریت دیپلماتیک اتفاق می‌افتد و به تفاوت هر سه یا چهار سال این مراسم برای سفیر بعدی تکرار می شود، مراسم تقدیم استوارنامه قطع نظر از مراسم جنبی آن با اندکی جرح و تعدیل در اکثر کشورهای جهان به نحو مشابهی اجراء می شود، در کشورهایی که قدیمی تر هستند و یا دارای رژیم پادشاهی می باشند و یا وارث پیشینه تاریخی

طولانی تری هستند این مراسم با تشریفات بیشتری انجام می شود، ولی به طور کلی چارچوب اصلی این مراسم بشرح ذیل می‌باشد:

 - نظر به این که برگزاری مراسم تقدیم استوارنامه به رییس کشور مستلزم فراهم آوردن مقدمات قبلی مانند آماده نمودن دسته موزیک نظامی، تنظیم ترتیبات ویژه جهت عبور و مرور و دعوت از خبرنگاران می باشد، بطور معمول وزارت خارجه محل با هماهنگی واحد تشریفات رییس کشور ترتیباتی را اتخاذ می کند که چند سفیر بتوانند در طول یک روز استوارنامه‌های خود را تقدیم نمایند،به این لحاظ از قبل به سفریی که در انتظاز تقدیم استوارنامه هستند زمان شرفیابی بحضور رییس کشور را اطلاع داده و در ساعت مقرر معمولاً یکی از معاونین تشریفات وزارت خارجه محل و یا عضوی از تشریفات وزارت خارجه با دو دستگاه اتومبیل تشریفات در محل سفارت حضور یافته و سفیر به اتفاق معاون یا عضو تشریفات در اتومبیل اول قرار گرفته و نفر دوم نمایندگی و ارشدترین عضو سیاسی در معیت وابسته نظامی در اتومبیل دوم سوار می شوند و هر دو اتومبیل در حالیکه بوسیله یک واحد حفاظت و موتور سوار اسکورت می شوند به جانب کاخ رییس کشور حرکت می‌کنند.

 - در بعضی از کشورها اجازه داده می شود جمع بیشتری از اعضای نمایندگی در این مراسم شرکت نمایند.

 به هنگام حرکت به جانب کاخ رییس کشور اتومبیل حامل سفیر پرجم کشور پذیرنده را در سمت راست اتومبیل نصب می‌کند.

 - پس از ورود اتومبیل‌ها به محوطه کاخ،رییس تشریفات از سفیر و همراهان وی استقبال نموده و واحد نظامی مستقر در محوطه کاخ به سفیر و همراهان ادای احترام می نماید و پس از استقرار سفیر و همراهان سرود ملی کشور سفیر نواخته می‌شود و سپس سفیر از گارد احترام بازدید و با رییس گارد دست می‌دهد و به پرچم‌ها ادای احترام می‌کند.

 - سپس در مدخل ورودی کاخ، رییس تشریفات رییس کشور از سفیر و همراهان استقبال و آنان را به سالنی در مجاورت سالن تقدیم استوارنامه هدایت و از سفیر و همراهان پذیرایی مختصری به عمل می‌آید.

 -  در سالن تقدیم استوارنامه رییس کشور در راس سالن ایستاده و وزیر خارجه و یا یکی از معاونین وی، ژنرال آجودان رییس کشور و یا رییس دفتر در طرفین وی مستقر می‌باشند.

 - رییس تشریفات وزارت خارجه به اتفاق سفیر و رییس تشریفات ریاست جمهوری و معاون وی به اتفاق اعضای نمایندگی در دو صف جداگانه در فاصله 6 تا 12 قدمی رییس کشور قرار می‌گیرند.

 - ابتدا رییس تشریفات ریاست جمهوری سفیر را به حضور رییس کشور معرفی و آمادگی وی را جهت تقدیم استوارنامه اعلام می‌دارد.

 - سپس سفیر از صف اول جدا شده و در فاصله 3 تا 6 قدمی رییس جمهور قرار گرفته و سخنرانی کوتاهی که معمولاً متن آن از قبل به وزارت خارجه محل ارسال و در اختیار رییس کشور قرار گرفته است خطاب به وی ایراد می‌نماید.

 - سپس سفیر به جانب رییس کشور حرکت نموده و در فاصله یک قدمی وی متوقف و استوارنامه خود و نامه فراخواندگی سفیر قبلی را به رییس کشور تقدیم می‌نماید.

 - ابتدا سفیر همراهان خود را به ترتیب مقام به رییس کشور معرفی و رییس کشور با آنها دست می‌دهد و سپس رییس کشور مشاورین و همراهان خود را به سفیر معرفی می‌نماید و سفیر با یک یک آنها دست می‌دهد.

 - پس از اتمام این مراسم معاون تشریفات وزارت خارجه همراهان سفیر را به اتاق مجاور راهنمایی نموده و رییس کشور به اتفاق سفیر و مشاورین وی به اتاق دیگری هدایت می شوند.

 - مذاکرات خصوصی رییس کشور با سفیر معمولاً بین 10 تا 15 دقیقه طول می‌کشد و سپس سفیر اجاره مرخصی گرفته و در معیت رییس تشریفات اتاق را ترک می‌نمایند.

 - اسکورت تشریفات به همان ترتیبات قبلی سفیر و همراهان وی را تا محل اقامت سفیر و یا سفارتخانه‌ همراهی می‌نماید و به هنگام بازگشت، پرچم کشور متبوع سفیر در سمت راست اتومبیل نصب می‌گردد.

 ملاحظات:

 - مراسم تقدیم  استوارنامه در بسیاری از کشورها در جزوه ای تدوین و چگونگی انجام این مراسم تشریح و اماکن محل استقرار بوسیله نقشه مشخص شده است و در بعضی از کشورها یک CD و یا نوار ویدیویی از چگونگی انجام مراسم در اختیار نمایندگی گذارده می‌شود.

 - در کشورهایی که مراسم تقدیم استوار نامه دارای تشریفات بیشتری است بطور معمول از یک عضو ارشد نمایندگی دعوت نموده و چگونگی انجام مراسم و اماکن محل استقرار را تشریح می‌نمایند.

 - در بعضی از کشورها به هنگام ورود سفیر به محوطه کاخ ریاست جمهوری سرود ملی کشور پذیرنده توسط گارد احترام نواخته می‌شود و پس از تقدیم استوارنامه سرود ملی کشور فرستنده نواخته می‌شود.

 - شایسته است کلیه اعضای نمایندگی که سفیر را در این مراسم همراهی می‌کنند نسبت به انجام مراسم تقدیم استوارنامه توجیه و با اماکن محل استقرار آشنا شوند و با وضعی آراسته در این مراسم حاضر گردند.

 - در بعضی از کشورها پس از انجام مراسم تقدیم استوارنامه سفیر در یک سالن جنبی با رسانه‌های گروهی ملاقات و خطاب به آنان مواردی در خصوص چگونگی روابط دو کشور بیان می‌نماید.

 - در پایان مراسم خبر مربوطه بطور همزمان از رسانه های گروهی دو کشور پخش می‌شود.

 - در مراسم تقدیم استوارنامه سه نوع لباس توسط تشریفات محل مشخص می‌شود و البته به اعضاء هیأت‌های دیپلماتیک اجازه داده می شود از لباس ملی خود استفاده نمایند.

 

- در ملاقات کوتاه سفیر با رییس کشور معمولاً سفیر توصیه‌ها و پیام های رییس کشور خود را به رییس کشور پذیرنده ابلاغ و نکات برجسته سیاست خارجی کشور را به اختصار تشریح می نماید.

 -  در این مراسم نباید از اختلافات و یا سوء تفاهمات سخن به میان آورد، بلکه سفیر می‌بایست از این فرصت حداکثر استفاده را نموده و توجه رییس کشور پذیرنده را به اهمیت توسعه روابط دو کشور جلب نماید و در این زمینه مساعدت وی را خواستار شود.

 - غالباً ملاحظه شده است با زمینه‌های فراهم شده از جانب سفیر، رییس کشور وقت بیشتری را برای سفیر بخصوصی صرف نموده است و سفیر توانسته است با اغتنام فرصت توجه رییس کشور را به ابعاد مهم روابط دو کشور جلب نماید.

 - معاون و یا عضوی از تشریفات وزارت خارجه که سفیر را در بازگشت از مراسم تقدیم  استوارنامه همراهی می‌کند، بطور معمول بداخل محل اقامت سفیر دعوت و از وی پذیریی به عمل می آید.

 

- به طور معمول پس از انجام مراسم تقدیم استوارنامه سفیر اعضای نمایندگی را به محل اقامت دعوت و از آنان پذیریی  می‌نماید و اعضای نمایندگی نیز تقدیم استوارنامه را به سفیر تبریک می‌گویند. 

 

- در بسیاری از کشورها، به محض اینکه سفیر جدید رونوشت استوارنامه خود را به وزیر خارجه تسلیم نمود، اسم وی در فهرست تقدم دیپلماتیک قرار گرفته و از مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک بهره‌مند می‌شود در بعضی از کشورها این موقعیت موکول به تقدیم استوارنامه به رییس کشور می باشد.