رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ارومیه

هدف از ایجاد این وبلاگ کمک به دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه می باشد .اینجانب خود از دانشجویان علوم سیاسی واحد ارومیه می باشم .این محلی است برای پرداختن به اندیشه های مطرح سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی وعلمی و … در جوامع اسلامی بخصوص در ایران عزیزمان می باشد، که صد البته من مدعی حق انحصاری در ابراز این نقطه نظرات نبوده و نیستم، و به آرای اساتید فن و دانشجویان هم رشته ای خودم و بازدید کنندگان محترم (در صورت رعایت اصل احترام متقابل) ارج نهاده و برای آن احترام قائل هستم،

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور کلیه رشته ها
نویسنده : حبیب - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۱
 

 دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور


 

برای دانلود

 نیمسال دوم ۹۰-۸۹

نیمسال اول ۹۰-۸۹ 

 نیمسال دوم ۸۹-۸۸    

 نیمسال اول ۸۹-۸۸ 

 دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۸۹


فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد.
برای باز کردن 
نمونه سوالات  پیام نور بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید.
اگر برنامه لازم را ندارید می توانید از گزینه View استفاده کنید

 

1118034.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  258k
1118035.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  263k  
1211274-1211276.pdf
View Download
مهارت زندگی  202k
1211410.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  151k
1211411.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  263k
1212255.PDF
View Download
زبان خارجه  174k
1212256-1212270.PDF
View Download
زبان خارجی  159k
1213209.PDF
View Download
فارسی عمومی  206k
1213210-1213216.PDF
View Download
فارسی عمومی  260k
1215150.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  246k
   

 

1215151.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  244k
1215152.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  250k
5153.pdf
View Download
تربیت بدنی 2   244k
1220285-1220425.pdf
View Download
تاریخ تحلیلی صدر اسلام  196k
1220424.PDF
View Download
انقلاب اسلامی  169k
1220433.pdf
View Download
آیین زندگی - اخلاق کاربردی  247k
1220434.pdf
View Download
انقلاب اسلامی ایران  281k
1220498-1233033.PDF
View Download
اخلاق اسلامی  176k  
1220589.PDF
View Download
آشنایی با دفاع مقدس  249k
1223174.PDF
View Download
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  264k

 

www.PnuNews.com

1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  211k
1229127.PDF
View Download
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  209k  
1229128.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  199k
1233026.pdf
View Download
اندیشه اسلامی 2  247k
1233028.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن کریم  265k  
1233029.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  168k
1233032.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن کریم  258k
1233038.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  218k
1233039.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  203k

 

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد.
برای باز کردن 
نمونه سوالات  پیام نور بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید.
اگر برنامه لازم را ندارید می توانید از گزینه View استفاده کنید

 

1113224.pdf
View Download
فیزیک مقدماتی  304k
1118034.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  227k
1118035.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  259k
1211410.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  246k
1211411.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  201k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  205k
1212256.pdf
View Download
زبان عمومی - زبان خارجه  188k
1212261.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  182k
1212262.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  178k
1233040.pdf
View Download
آشنایی با فقه اسلامی  237k

 

1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  246k
1213210.pdf
View Download
فارسی عمومی  300k
1213211.pdf
View Download
زبان و ادبیات فارسی مقدماتی  239k
1220424.pdf
View Download
انقلاب اسلامی  247k
1220433.pdf
View Download
آیین زندگی - اخلاق کاربردی  200k
1220434.pdf
View Download
انقلاب اسلامی ایران  196k
1220478.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  246k
1220479.pdf
View Download
اندیشه های سیاسی امام خمینی  243k
1220589.pdf
View Download
آشنایی با دفاع مقدس  247k
1220590.pdf
View Download
آشنایی با دفاع مقدس  244k

 

1223174.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی  246k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی  246k
1229127.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  244k
1229128.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  198k
1233025.pdf
View Download
اندیشه 1  206k
1233026.pdf
View Download
اندیشه 2  255k
1233027.pdf
View Download
آیین زندگی - اخلاق کاربردی  196k
1233028.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن  256k
1233029.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  246k
1233030.pdf
View Download
اندیشه اسلامی 1  203k
1233031.pdf
View Download
اندیشه اسلامی 2  192k
1233032.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن  250k
1233038.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  213k
1233039.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  263k
 

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸


 

فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد.
برای باز کردن
نمونه سوالات بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید.
اگر برنامه لازم را ندارید می توانید از گزینه View استفاده کنید

1111264.pdf
View Download
ریاضی مقدماتی  200k
1118034.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  194k
  1118035.pdf
View Download
جمعبت و تنظیم خانواده  192k
1211411.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  241k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  202k
1212256.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  262k
1212262.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  153k
1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  327k
1213210.pdf
View Download
فارسی عمومی  248k
1215150.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  250k
1215151.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  247k
1215152.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  199k
1215153.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  244k
1220433.pdf
View Download
آئین زندگی - علوم انسانی  217k
1220478.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  216k
1220479.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  259k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  308k
1229127.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلامی  241k
1229128.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلامی  177k
1233025.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 1 247k
1233031.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 2 184k
1233026.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 2 214k
1233028.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی قرآن کریم 276k
1233029.pdf
View  Download
اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم 184k
1233027.pdf
View  Download
آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) 181k
1233038.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 175k
1233033.pdf
View  Download
اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم - علم و اخلاق 219k
  1233039.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 263k

 

1220434.pdf
View  Download
انقلاب اسلامی 276k

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

1118035.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده   263k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  379k
1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  475k
1215150.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  218k
1215153.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  266k
1220433.pdf
View Download
آیین زندگی  266k
1220434.pdf
View Download
انقلاب اسلامی  282k
1220435.pdf
View Download
تاریخ تحلیلی صدر اسلام  324k
1220479.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام  287k
1220498.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  223k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اسلامی ایران  226k
1229128.pdf
View Download
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  278k
1233025.pdf
View  Download
اندیشه 1 262k
1233031.pdf
View Download
اندیشه 2  352k
1233028.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن کریم  301k
1233033.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  223k
1233038.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه